§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Åka buss klimatneutralt, går det?

Res grönt med FlixBus
Res miljövänligt med FlixBus

FlixBus klimatkompensation – så fungerar det

När du bokar online i FlixBus-biljettshop bockar du bara för klimattillägg när du har valt din resa. De koldioxidutsläpp som uppstår för din resa beräknas då utifrån sträckan, för varje passagerare, exakt på kilometern. När du beställer biljetten läggs det uträknade beloppet automatiskt på biljettpriset. Ditt miljötillägg uppgår till ungefär en till tre procent av resans pris. Beloppet investeras i ett klimatprojekt som certifierats enligt internationella miljöstandarder. I projektet kompenseras den uppkomna mängden koldioxid. 

Picture of a FlixBus driving at the bottom of the alps

Res grönt! – bättre för klimatet

Bussarna från FlixBus har är påvisbart bränslesnåla och är ytterst sparsamma när det gäller utsläpp av växthusgaser. Men inte ens den miljövänligaste buss kan köra helt utan utsläpp. Därför kan du som kund nu, tack vare vårt sammarbete med ClimatePartner, kompensera för klimatbelastningen för din individuella FlixBus resa. Utifrån principen om handel med utsläppsrätter investeras ditt frivilliga miljöbidrag vid online-bokningen i ett certifierat klimatskyddsprojekt som kompenserar för motsvarande mängd koldioxidutsläpp.

Så här används ditt kompensationsbidrag 

Genom ditt FlixBus-klimatskyddsbidrag finansierar du ett klimatprojekt för energieffektiva ugnar i Rwanda som är godkänt av FN och har fått Gold Standard-märkning. De här effektiva brännugnarna bidrar till att cirka 80 % mindre bränsle förbrukas vid matlagning på Rwandas landsbygd jämfört med de annars mycket vanligt förekommande traditionella eldstäderna. På så sätt hjälper projektet till att bevara den lokala skogen, som utgör ett livsutrymme för bland annat jordens sista bergsgorillor, och bidrar därmed till det globala klimatskyddet. Dessutom bidrar projektet till en hållbar utveckling i Rwanda, ett land som annars hör till ett av världens minst socioekonomiskt utvecklade länder. Projektet bidrar till lokalbefolkningen, exempelvis på följande sätt:

  • Subventionering av ugnar av modell Save80 för lokala familjer
  • Högre livskvalitet genom lägre kostnader och mindre tidsåtgång vid insamling av bränsle
  • Medicinska studier visar på en förbättrad lungfunktion hos användarna

Så här används ditt kompensationsbidrag under 2016

Under 2016 används din klimatkompensation för att stödja ett vindkraftprojekt på ön Aruba i Västindien. Genom att bygga och underhålla vindgeneratorer finansierar vi alternativa och hållbara energikällor. Vindkraftsparken på ön är ett viktigt pionjärprojekt för hela Västindien för regional förnybar energi. Investeringarna i vindkraft förbättrar den nationella energiförsörjningstryggheten, bidrar till det globala klimatskyddet och gynnar utvecklingen av hållbara energikällor. Förutom klimatskyddet ger projektet värdefulla bidrag till lokalbefolkningen:

  • Ökat oberoende av utländska energikällor genom att stärka regionens självförsörjning
  • Stärker det lokala näringslivet genom att skapa nya arbetsplatser vid byggnad, drift och underhåll av anläggningarna
  • Den regionala infrastrukturen gynnas tack vare vindkraftprojektet
  • Den lokala luftkvaliteten förbättras genom att skadliga ämnen som uppstår vid elproduktion från fossila energikällor undviks