Om du upplever problem på den här webbplatsen får du gärna ringa +46 8 124 116 00 eller använda FlixBus Google Assistant-appen.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Fantastisk sommar för FlixBus: Tredubblade passagerarsiffror i Sverige och 50 procent tillväxt i Europa

FlixBus passagerare

Fantastisk sommar för FlixBus: Tredubblade passagerarsiffror i Sverige och 50 procent tillväxt i Europa

Det har varit en strålande sommar för långväga bussresor i Europa. FlixBus passagerardata visar att 50 procent fler resenärer har åkt med företaget under juni-, juli- och augustimånader i år jämfört med motsvarande period föregående år. Sommarens mest populära destinationer var Berlin, Paris, München, Hamburg, Prag, Frankfurt, Wien, Amsterdam, Rom och Milano. Som en relativt ung marknad ligger Sverige bland FlixBus toppländerna och visar mer än tredubblade passagerarsiffror. Tillväxtmöjligheterna för bussresor i Sverige är ännu större inför nästa sommar med Swebus som en del av FlixBus. 

Stockholm (6e september, 2018) – Alla FlixBus marknader har påvisat en passagerarökning i somras jämfört med föregående året. Snittökningen i Europa var 50 procent. Sommarens mest populära destinationer var Berlin, Paris, München, Hamburg, Prag, Frankfurt, Wien, Amsterdam, Rom och Milano. 

Sverige, Norge och Luxemburg ligger i spetsen bland länderna som utmärker sig med en stor resenärsökning. Antalet sålda biljetter under sommarmånaderna juni, juli och augusti har tredubblats i Sverige jämfört med samma period 2017. De länder som lyckats dubbla antalet FlixBus-passagerare är Belgien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Tjeckien, Ungern och Spanien. Portugal hade fem gånger så många passagerare vilket endast överträffas av Polen och Rumänien som haft en ännu större ökning av resebokningar.

Vår målsättning är att erbjuda ett attraktivt resealternativ och det är glädjande att fler och fler väljer bussen. Vi har lyckats tredubbla antalet passagerare i Sverige jämfört med samma period i somras tack vare fler partnerskap med duktiga svenska bussbolag.” berättar Jelena Jovanovic presschef för FlixBus Sverige

Tillväxt både internationellt och lokalt genom partnerskap med lokala bussbolag

FlixBus grundades i Tyskland och har på endast fem år etablerat sig som Europas största expressbussoperatör. Företagets bussnätverk sprider sig över 28 länder, 2000 destinationer och har transporterat över 100 miljoner passagerare sedan uppstarten i 2013. FlixBus startade inhemska anslutningar i Sverige under 2017 och har lyckats att kontinuerligt växa antalet passagerare genom lokala partnerskap.

I början på maj förvärvade FlixBus expressbussföretaget Swebus. Genom att kombinera Swebus erfarenhet och FlixBus teknologiska plattform är målet att skapa en ny generation av servicestandarder och Sveriges starkaste erbjudande för långväga bussresor. Den 27:e augusti blev FlixBus och Swebus blev ett varumärke och resenärerna har omdirigerats från Swebus till FlixBus hemsida. Under hösten flyttas Swebus verksamhet gradvis över till FlixBus samtidigt som det operationella arbetet övergår till svenska busspartners som erbjuder anställningar till Swebus-chaufförer och tar över fordon från Swebus.

- Det fina vi sett i andra FlixBus-marknader med partnerskapsmodellen är att samarbetet möjliggör för lokala företag att växa sin bussflotta och att anställa fler. Det blir spännande att se nästa års sommarsiffror med Swebus som en del av FlixBus och ännu flera samarbeten med lokala entreprenörer. Vi ser stora tillväxtmöjligheter i den svenska marknaden och siktar på att göra bussresor inte bara prisvärda och bekväma, utan att förnya och modernisera hela reseupplevelsen, berättar Jelena Jovanovic presschef för FlixBus Sverige.

I hela Europa bygger FlixBus verksamhet på ett internationellt unikt samarbete med lokalindustrin vilket inte innefattar ägande och operationell hantering av egna fordon. Partnerskapsmodellen möjliggör för FlixBus att fokusera på att utöka nätverket, fylla bussarna och utveckla produkten, samtidigt som företagets lokala busspartners kan fokusera deras kärnkompetens vilket innefattar den dagliga driften och kundernas reseupplevelse. FlixBus samarbetar för närvarande med 300 busspartners i hela Europa av vilka många är mindre, familjeägda bolag. Under åren har dessa samarbeten bidragit till att skapa 7000 förararbetstillfällen.

Ladda ner PDF

FlixBus är ett europeiskt företag som fokuserar på långdistansrörlighet. FlixBus har sedan 2013 erbjudit smidiga, bekväma och miljövänliga resor som passar allas budget. Tack vare den smarta affärsmodellen, nätverksplaneringen och digitala plattformen har FlixBus lyckats att etablera sig som Europas största långfärds bussnätverk med 300.000 dagliga förbindelser till 2000 destinationer i 29 länder.Förra året reste 40 miljoner passagerare med FlixBus jämfört med 30 miljoner under 2016. Kontoren i München, Stockholm, Århus, Berlin, Paris, Amsterdam, Prag, Zagreb, Warszawa, Budapest, Bukarest, Madrid, Milano och Los Angeles ansvarar för nätverksplanering, kundrelationer, kvalitetsförvaltning, marknadsföring, försäljning, IT och utveckling av företaget. Lokala busspartners – ofta familjeföretag med flera generationers erfarenhet – ansvarar för den operativa verksamheten och bedriver en flotta gröna bussar som tar passagerarna till deras slutdestinationer. Därför går innovation, entreprenörsanda och ett starkt internationellt varumärke hand i hand med erfarenhet, kvalité och lokalkännedom.