Om du upplever problem på den här webbplatsen får du gärna ringa +46 8 124 116 00 eller använda FlixBus Google Assistant-appen.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

​FlixBus utvecklar bränslecellsbussar och presenterar visionen för utsläppsfritt 2030

 ​FlixBus

Europas största expressbussföretag investerar i trafik med alternativa bränslen. FlixMobility planerar att vara först i världen med att testa bränslecellsbussar i långdistanstrafik i samarbete med det tyska teknologiföretaget FST, Freudenberg Sealing Technologies. FlixMobility presenterar även visionen att bli helt utsläppsfria innan 2030.

Sedan tidigare kör FlixBus tre batterielektriska långfärdsbussar från de kinesiska busstillverkarna BYD och Yutong i Tyskland och Frankrike. Dessa använder sig av grön el från Green Peace Energy. Men när det gäller bränslecellerna ska tekniken utvecklas av Freudenberg och FlixBus. Tekniken för bränsleceller ger nu chansen för europeiska busstillverkare att vara med att skapa framtiden för hållbara resor. Inledande samtal med busstillverkare har redan påbörjats.

– Vi vill vara med och skapa framtidens mobilitet. Därför frågar vi oss ständigt hur vi kan göra resandet ännu mer hållbart. Efter att framgångsrikt ha lanserat tre eldrivna långfärdsbussar, vill vi nu vara med och utveckla bränslecellsdriven trafik tillsammans med Freudenberg, säger Fabian Stenger, vd för FlixMobilitys tyska bolag FlixBus DACH.

De krav som FlixBus ställer på bränslecellsbussarna är bland annat att accelerationen ska vara lika snabb som den hos dagens långfärdsbussar i miljöklass Euro VI. Bränslecellsbussen ska även klara av en sträcka på minst 500 kilometer på en tankning och kunna tankas full på högst 20 minuter.

Vision 2030: 100% klimatneutralt bolag

I de flesta länder räknas resor med FlixBus eller FlixTrain redan till en av de mest klimatvänliga transportsätten för långväga resor. Företaget även  erbjuder passagerare att kompensera sitt koldioxidutsläpp tack vare ett långsiktigt samarbete med atmosfair, en internationell ackrediterad organisation godkänd av FN, som även fått certifieringen Gold Standard. Men med rådande klimatförändringar har FlixMobility ännu större ambitioner: att bli 100% koldioxidneutrala 2030 som senast tack vare samarbeten med myndigheter, företag och samhället i stort.

Klimathandlingsplan 2030:

  • Säkerställa den mest bränsleeffektiva, rena och högteknologiska fordonsflottan
  • Investeringar i klimatneutral teknologi, som elektriska bussar, bränsleceller (väte) och bussar som kör på biogas
  • Utforma en rättvis kompensationsmodell för de återstående koldioxidutsläppen
  • Hållbar företagsledning, grön resepolicy och klimatkompensering för alla anställdas affärsrelaterade resor 

FlixBus är ett europeiskt företag som fokuserar på långdistansrörlighet. FlixBus har sedan 2013 erbjudit smidiga, bekväma och miljövänliga resor som passar allas budget. Tack vare den smarta affärsmodellen, nätverksplaneringen och digitala plattformen har FlixBus lyckats att etablera sig som Europas största långfärds bussnätverk med 350.000 dagliga förbindelser till 2000 destinationer i 29 länder.