Om du upplever problem på den här webbplatsen får du gärna ringa +46 8 124 116 00 eller använda FlixBus Google Assistant-appen.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

FlixBus: Första bussbolaget i Sverige som uppmanar resenärer att klimatneutralisera resan

FlixBus kör grönt

FlixBus: Första bussbolaget i Sverige som uppmanar resenärer att klimatneutralisera resan

PRESSMEDDELANDE

 ++ Klimatkompensation för resans miljöpåverkan exakt på kilometern++ Europas största expressbussleverantör med gröna bussar- nu även i Norden ++ 200 000 dagliga förbindelser till 1200 destinationer i 26 länder ++ Anta klimatutmaningen Go Green Challenge och vinn 50.000 kr i resevärde  ++ Biljetter i Sverige från 29 kr

Stockholm, 22. September 2017FlixBus fordon är påvisbart bränslesnåla och ytterst sparsamma när det gäller utsläpp av växthusgaser. För att bli ännu miljövänligare erbjuder FlixBus nu klimattillägg för resenärers koldioxidutsläpp, som beräknas utifrån sträckan exakt på kilometern. Ett sådant miljötillägg uppgår till ungefär en till tre procent av resans pris. Mer än 3 miljoner av FlixBus kunder har valt att kompensera för sin resas koldioxidutsläpp. Klimattillägget investeras i ett projekt i Rwanda.

Gröna bussar: en gemensam nämnare till utsatta gorillor och brännugnar

Rwanda - Årets klimatprojekt stödjer organisationen Atmosfair och dess klimatarbete i Rwanda med att introducera effektiva brännugnar. Effektiva brännugnar bidrar till att cirka 80 % mindre bränsle förbrukas vid matlagning på Rwandas landsbygd jämfört med de annars mycket vanligt förekommande traditionella eldstäderna. På så sätt hjälper projektet till att bevara den lokala skogen, som utgör ett livsutrymme för bland annat jordens sista bergsgorillor, och bidrar till det globala klimatskyddet.

Projektet bidrar till lokalbefolkningen, exempelvis på följande sätt:

  • Subventionering av ugnar av modell Save80 för lokala familjer
  • Högre livskvalitet genom lägre kostnader och mindre tidsåtgång vid insamling av bränsle
  • Medicinska studier visar på en förbättrad lungfunktion hos användarna

European Mobility Week: FlixBus utmanar 1,5 miljoner av sina följare på sociala medier att göra världen till en grönare plats – Vinnaren får 50.000 kr i reserabatt 

I samband med European Mobility Week 2017 (16 – 22 september) och den Internationella Bilfria Dagen (22 september) lanserar FlixBus en tävling på sociala medier där 1,5 miljoner av företagets följare uppmanas att skicka in bidrag som visar vad de själva gör för att hjälpa miljön och klimatet. Kampanjens slogan lyder:” What are you willing to do to Go Green?” och bidragen delas med hashtagen #GoGreenChallenge. Den som utmärker sig vinner en rabattkod på 50.000 kr för FlixBus-resor under ett år. Mer information om tävlingen hittar man på: www.flixbus.se/gogreenchallenge  

 Miljövänliga resor 

Att åka buss är överhuvudtaget ett miljövänligt sätt att ta sig fram på, särskilt i jämförelse med att åka flyg eller bil. Om fler och fler väljer att resa tillsammans istället för att åka bil minskar utsläppen rejält. Forskningen har visat att en genomsnittlig bilist släpper ut 4-5 gånger mer koldioxid och andra växthusgaser än den som tar bussen. Enligt företagets internationella kundundersökning från 2016 så tar sig tre fjärdedelar av FlixBus resenärer till busshållplatserna till fots, med cykel eller kollektivtrafik och nära lika många väljer hellre att åka långa sträckor med buss än med bil.

Bettina Engert, Kommunikationschef för FlixBus: "Konsumenterna vänder sig allt mer till de gemensamma resealternativen. Vi tror starkt på att vi kan bidra till en hållbar utveckling av hur folk reser. Resenärerna som väljer att åka FlixBus istället för bil har en påtaglig inverkan på klimatet. Vi är stolta över att vara med och skapa en ökad medvetenhet om grön, miljövänlig mobilitet. "

Följande pressbilder, som får användas för publicering, tillhandahålls av FlixBus (ej i marknadsföringssyfte) för redaktionella eller journalistiska ändamål.