§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Allmänna villkor

Datum: 01.03. 2018

1 Tillämpningsområde

Allmänna affärsvillkor och villkor för befordran gäller för bokning av resor och befordran av passagerare inom det bussnät som drivs av FlixBus. Ändamålet med fordonen är passagerarbefordran.

2 Avtalspart

2.1 Avtalspart för bokning av resor

Avtalspart för bokning av resor (biljettsäljare) och för användning av online-portaler är FlixMobility GmbH, Birketweg 33, DE-80639 München, nedan kallat FlixMobility.

2.2 Kontraktsinnehavare för passagerartransport med buss

Avtalspart för respektive transportavtal är den transportör som anges under bokningsprocessen. Transportör är den som innehar respektive ruttkoncession. Härav följer att avtalsparter för passagerarbefordran är antingen FlixCompanies (2.2.1) eller samarbetspartner (2.2.2).

Inga krav på befordran i särskild långfärdsbuss som tillhör transportören ska föreligga. Den omedelbara befordran ska utföras via ett partnerföretag på uppdrag av en transportör.

2.2.1 FlixCompanies är de följande:

 • FlixBus B.V.
 • FlixBus CEE South d.o.o.
 • FlixBus CZ
 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus Danmark ApS
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus Hungary Kft.
 • FlixBus Inc.
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus North GmbH CEE
 • FlixBus Polska Sp. z.o.o.
 • FlixBus RO SRL
 • FlixBus RS d.o.o.
 • FlixBus Sverige AB
 • FlixMobility GmbH
 • Rodbillet ApS

Om transportören är ett FlixCompany ska följande villkor och bestämmelser gälla även för detta.

2.2.2 Samarbetspartner är de följande:

Om transportören är samarbetspartner ska endast dennes egna villkor och bestämmelser gälla för denne. Dessa dokument finns tillgängliga på ovanstående samarbetspartners respektive webbplats. Vi vill uppmärksamma er på att de kanske bara finns på engelska.

Förutom anslutning 96 Wien-Graz och anslutning X96 Wiens flygplats-Graz, som drivs av Dr. Richard Linien & Co KG, utför samarbetspartnerna ingen passagerarbefordran under varumärket FlixBus.

2.3 Kontraktsinnehavare för passagerartransport med tåg

Avtalspart för respektive transportavtal är den transportör som anges under bokningsprocessen.

3 Rätt till befordran

3.1 Rätt till befordran ska föreligga om ett avtal om befordran ingåtts och förutsatt att en skyldighet att befordra föreligger i enlighet med bestämmelserna i tysk lag om passagerarbefordran (Personenbeförderungsgesetz, PBefG) och med de bestämmelser som reglerar ordningen enligt lag avseende tyska allmänna villkor för befordran med spårvagn och buss jämte på tidtabell baserade tjänster med motorfordon (VO-ABB). För anslutningarna som drivs av FlixBus Polska sp. z.o.o. och andra polska transportföretag ska rätten till transport föreligga om transportavtal ingåtts och i så fall skall transportskyldigheten gälla i enlighet med bestämmelserna i den polska civillagen och den polska transportlagstiftningen. Klausul 3.1 gäller inte i denna omfattning.

3.2 Bokningsbekräftelsen (se punkt 5.1) ger en passagerare rätt att resa mellan en avresepunkt och det resmål som anges på biljetten. På grund av rättsliga bestämmelser är senare ombordstigning eller tidigare avstigning inte tillåten.

3.3 Vid bokning ombord på ett fordon föreligger skyldighet att befordra endast om lediga platser finns för hela resan.

3.4 Vid stopp på begäran föreligger skyldighet att befordra endast om en resa bokats från eller till detta stopp inom relevant tidsfrist för förbokning. Stopp på begäran är markerade som sådana i respektive tidtabell. Respektive gällande tidsfrist för förbokning anges i relevant tidtabell.

4 Användning av webbportalen i kommersiellt syfte

4.1 Sidor för prisjämförelser kan ingå skriftliga avtal med FlixMobility enligt vilka FlixMobility medger att FlixMobilitys priser och tidtabeller tas emot, bearbetas och publiceras.

4.2 Det är förbjudet att använda FlixMobilitys webbportaler för privata eller kommersiella ändamål. Det är förbjudet att använda automatiska system för att hämta data från denna webbplats i kommersiellt syfte ("screen scraping"). FlixMobility förbehåller sig rätt att vidta åtgärder mot eventuella överträdelser.

5 Biljetter, avgifter för befordran

5.1 Angivna avgifter för befordran ska erläggas i utbyte mot befordran. FlixMobility utfärdar biljetter i detta syfte. Bokningsbekräftelse som skrivits ut eller som visas i elektronisk form (PDF-fil) jämte giltig officiell fotolegitimation anses utgöra en biljett. Om en bokning görs ombord på fordonet utgör ett handskrivet eller tryckt kvitto både kvittens på inköp och bokningsbekräftelse. En biljett genereras per passagerare och resa. Anslutningar med övergång (anslutande förbindelse) hanteras som en resa. Passagerarens för- och efternamn och i förekommande fall födelsedatum måste anges under bokningsprocessen. För att fastställa om det föreligger ett krav på befordran matchas passagerarens namn med den bokningslista som på grundval av aktuellt bokningsläge visas på förarens eller busstationspersonalens mobiltelefon. Biljetter köpta för anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. och andra polska transportföretag betraktas som en faktura i enlighet med den polska mervärdesskattelagen.

5.2 Passageraren ska vara skyldig att göra en bokning före avresa. Tillgång till fordonets passagerarutrymme medges endast med giltig bokningsbekräftelse.

5.2.1 Resa kan bokas online på webbportalerna, via FlixMobilitys appar för smartphone, per telefon, hos partners kontor, ombord på fordon (till normaltaxa) samt på vissa bemannade busstationer. Bokning ombord på fordon är endast möjlig om lediga platser finns för hela resan. Därför rekommenderas köp i förväg online, via en app eller på ett kontor. Alla anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. och andra polska transportföretag kan inte säljas ombord på fordon.

5.2.2 En bokningsbekräftelse (beställningsuppgifter) sparas och kan hämtas via startsidan och kan vid behov även skickas till passageraren per e-post.

5.2.3 Alla passagerare med giltig biljett ska ha rätt till en plats. Resenärer med barn eller nedsatt rörlighet har prioritet vid fritt val av sittplats.

5.3 Köp av biljett online:

5.3.1 Presentation av produkter i online-butik som är tillgänglig via internet eller smartphone-app ska inte utgöra något rättsligt bindande erbjudande, utan en icke bindande online-katalog som uppmanar potentiella passagerare att lägga anbud. Genom att klicka på knappen Boka respektive Betala läggs en bindande beställning på varor i varukorgen. En biljett genereras per passagerare och resa. Anslutningar med övergång (anslutande förbindelse) hanteras som en resa. Bekräftelse av att beställningen mottagits ska via en automatisk e-postbekräftelse utfärdas omedelbart efter inskickandet. Avtal om befordran ska inte anses ha ingåtts förrän FlixMobility har accepterat beställningen genom att utfärda en acceptbekräftelse. Acceptbekräftelsen kan utfärdas genom automatisk e-postbekräftelse eller separat i ett senare skede.

5.3.2 Dagens teknik innebär att man inte kan garantera att datakommunikation via internet är utan fel och/eller alltid tillgänglig. Det är inte möjligt att utveckla och använda dataprogram (programvara) eller system för databearbetning (maskinvara) helt utan fel och vi friskriver oss från varje oförutsägbar faktor som kan uppstå i anslutning till internetmediet. FlixMobility lämnar därför inte någon garanti för att dess webbplats eller tekniska system ständigt är tillgängliga utan avbrott. Internets tekniska egenskaper innebär särskilt att det inte går att garantera att möjligheten att boka online alltid står öppen. Ingen rätt ska därför föreligga till ersättning eller prisnedsättning om systemet på grund av tekniska problem åter är tillgängligt vid ett senare tillfälle (t.ex. frist för försäljning i förväg).

5.3.3 Man bör observera att bestämmelser i lag som rör rätt till avbeställning vid distansavtal inte ska gälla för avtal om befordran som ingås online, vad avser distansförsäljning, och för den händelse att operatören vid avtalets ingående åtar sig att fullgöra en tjänst vid en viss tidpunkt eller inom en viss angiven frist. Detta till skillnad från postorderverksamhet online. Våra villkor och bestämmelser avseende avbeställning ska emellertid inte påverkas av ovanstående.

5.4 Bemannade försäljningsställen

Försäljningsbyråer, biljettbutiker och kundserviceavdelningen hos FlixCompanies kan alla boka din resa eller avboka en byråsavgift.

5.5 Avgifter för befordran:

5.5.1 Ingen rätt ska föreligga att boka alla prisklasser eller pristariffer i anslutning till ett visst slags bokning. Särskilt kan spar- och erbjudandepriser endast delvis bokas online.

5.5.2 Biljettpriset gäller enbart för transport av personer. Ytterligare tjänster som exempelvis platsbokning och transport av cyklar, extra- eller specialbagage faktureras separat.

5.5.3 Särskilda krav gäller för bokning av ekonomibiljetter. Avgörande ska härvid vara publiceringen av biljettvillkor avseende enskilda rutter.

5.5.4 För resor inom Danmark kan studerande, barn och äldre få lägre priser än de vanliga. Tänk på att om du väljer att boka och resa till ett sådant rabatterat pris, kommer busschauffören att kräva att giltig legitimation uppvisas vid ombordstigandet.  Tänk på att biljetter som beställs i barn-, studerande- eller äldrekategorierna endast är giltiga med obligatorisk legitimation. Kan obligatorisk legitimation inte uppvisas för föraren gäller inte din rabatterade biljett och en ny reguljär biljett krävs för att stiga ombord på bussen. 
Danska soldater som gör sin obligatoriska militärtjänst reser gratis vid uppvisande av giltig dokumentation. Sittplats måste bokas och bokningen kan göras på service@flixbus.se.

5.5.5 För resor inom Polen finns det lagstadgade rabatter som beviljas berättigade personer enligt den svenska lagen om rätten till rabatterad transport på kollektivtrafik och andra bestämmelser. Avgiften i det här fallet beräknas på grundval av lagstadgad rabatt och priset som anges i prislistan som för närvarande gäller för den angivna rutten. Passageraren är skyldig att visa ett giltigt dokument som bekräftar rätten till rabatt innan denne går ombord på bussen. Information om lagstadgade beviljanden och giltiga dokument för att bekräfta kvalificeringen finns här: https://www.flixbus.se/foeretag/priser/rabatter

6  Betalning och tillgodokvitton

6.1 Beroende på typ av bokning kan olika metoder användas för att betala för biljetter:

 • Online: PayPal, autogiro, kreditkort (MasterCard/Visa/Amex), Sofort¸berweisung (direktöverföring), iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. För alla bokningar förbehåller vi oss rätt att utesluta vissa typer av betalningar och hänvisa kunder till andra betalningsmetoder.
 • Ombord på fordonen: Kontant; I Sverige går det enbart att betala med kort ombord på våra fordon (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). I Sverige kan man dessutom betala biljetten hos bussföraren via ett mobilt, NFC-baserat betalsystem (t.ex. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
 • På försäljningsställen och resebyråer: Alla betalningssätt som återförsäljaren erbjuder, dessutom alltid kontantbetalning.
 • Via telefon: Kreditkort (Mastercard/Visa/Amex), samt direktbetalning för kunder bosatta i Tyskland.
6.2 Köp med kreditkort

6.2.1 Vid köp med kreditkort debiteras kundens konto när bokningen genomförts. Genom att göra en kreditkortsbetalning instruerar kunder vid bokningstillfället sitt kreditinstitut att informera FlixMobility eller någon av dem befullmäktigad tredje man om kundens namn och fullständiga adress i händelse av chargeback. Detta för att FlixMobility ska kunna göra sina krav gällande mot denne.

6.2.2 Passagerare ska vara skyldiga att betala eventuella bankavgifter i händelse av en chargeback i anslutning till en kreditkortsbetalning. Även avbeställningsavgift eller tillägg för ändring av bokning kan komma att debiteras. Passagerare ska ges möjlighet bevisa att en chargeback åsamkat lägre eller ingen kostnad. I händelse av chargeback kan kunder komma att nekas rätt att betala med kreditkort under viss tid eller för gott.

6.2.3 Efter ett fruktlöst försök av FlixMobility att inkassera betalning förs krav över till en extern tjänsteleverantör för vidare handläggning. FlixMobility kan i detta syfte föra alla erforderliga personuppgifter för gäldenärer vidare till sådan extern tjänsteleverantör.

6.3 Kvittning; rätt att innehålla

6.3.1 Kund ska endast ha rätt till kvittning då dennes motkrav har fastställts enligt lag eller är otvistigt eller har bekräftats av oss. Kund ska vidare endast ha rätt att innehålla om och i den mån dennes motkrav grundas på samma avtalsförhållande.

6.3.2 Om en kund underlåter att uppfylla någon betalningsskyldighet ska samtliga befintliga krav inom ramen för samma avtalsförhållande förfalla till betalning med omedelbar verkan.

6.3.3 Klausuler 6.3.1. och 6.3.2 gäller inte anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. och andra polska transportföretag.

6.4 Betalningsavgifter

6.4.1 Det totala biljettpris som anges i online-butiken inkluderar eventuella betalningsavgifter som debiteras av leverantör som är tredje man för den betalningsmetod du har valt och för den betalning du ska erlägga, jämte moms enligt lag.

6.4.2 För kunder som väljer en betalningsmetod som är underkastad avgifter tas en avgift på 2,1 % (plus moms) ut på det samlade värdet i varukorgen. I alla länder finns minst en gratis och vanlig betalningsmetod.

6.5 Priskampanjer

6.5.1 Priskampanjerna som FlixMobility GmbH driver inom ramen för marknadsaktiviteter och inköp av prisreducerade biljetter är begränsade till tre biljetter per person. Om en person köper mer än tre biljetter från samma priskampanj kan FlixMobility GmbH avbryta alla bokningar efter de första tre biljetterna. Denna regel kan avfärdas inom ramen för särskilda kampanjer.

6.5.2 Kommersiell användning, och i synnerhet återförsäljningen av biljetter, är inte tillåten och kommer att bestraffas av FlixMobility GmbH genom blockering av biljetter och/eller skadeståndsanmälningar.

6.5.3 Vid bedrägeri, försök till bedrägeri eller misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med inköp, inlösen eller överföring av biljetter förbehåller FlixMobility GmbH sig rätten att stänga motsvarande kundkonto och/eller kräva alternativ betalningsmetod och/eller tillfälligt upphäva biljetterna. FlixMobility GmbH kommer inte att acceptera några krav på att godkänna eller lösa in den berörda biljetten.

6.5.4 Vid bedrägeri, försök till bedrägeri eller misstankar om annan olaglig verksamhet i samband med inköp, inlösen eller överföring av biljetter förbehåller FlixMobility GmbH sig rätten att annullera alla köpta biljetter helt eller delvis via inlösen av biljetten.

6.5.5 Biljetter som köpts genom erbjudanden som kan ändras efter erbjudandets slut måste köpas till priset som gäller för dagen för resan/biljetten.

6.6 Inlösen av tillgodokvitton:

6.6.1 Högst ett tillgodokvitto får lösas in per bokning. Tillgodokvitton får endast lösas in online eller via våra partnerkontor. 

Tillgodokvitton som har ett värde i pengar, s.k. värdekuponger, kan lösas in för hela varukorgen.

Rabattkuponger med ett värde i procent eller tillgodokvitton för gratis resa kan endast lösas in mot biljettpris. Extratjänster (t.ex. serviceavgifter, extrakostnader för cyklar eller bagage) kan inte betalas med ovan angivna typer av tillgodokvitton.

6.6.2 Kampanjer med tillgodokvitton som anordnas av FlixMobility inom ramen för marknadsföringsaktiviteter och användning av tillgodokvitton är begränsade till tre tillgodokvitton per person. Om en person löser in fler än tre tillgodokvitton från samma tillgodokvittokampanj kan FlixMobility annullera samtliga bokningar som gjorts utöver de tre första biljetterna. Undantag från denna bestämmelse kan göras inom ramen för särskilda erbjudanden.

6.6.3 Tillgodokvitton som utfärdas utan kostnad inom ramen för marknadsföringsaktiviteter eller som en goodwill-gest ska sluta gälla efter att den första bokningsprocessen slutförts.

6.6.4 Kommersiell användning, och särskilt vidareförsäljning, av tillgodokvitton är inte tillåten och kommer att sanktioneras av FlixMobility genom att biljetter spärras och/eller krav på skadeersättning.

6.6.5 Utbetalning av eventuell resterande behållning på tillgodokvitto är inte möjlig.

6.6.6 Vid bedrägeri, försök att missleda eller misstanke om annan olaglig aktivitet som rör köp, inlösen eller överlåtelse av presentkort, förbehåller FlixMobility sig rätt att stänga relevant kundkonto och/eller kräva alternativ betalningsmetod och/eller förklara tillgodokvittot tillfälligt ogiltigt. FlixMobility kommer inte att infria krav på godkännande eller inlösen av tillgodokvittot i fråga.

6.6.7 Vid bedrägeri, försök att missleda eller misstanke om annan olaglig aktivitet som rör köp, inlösen eller överlåtelse av presentkort, förbehåller FlixMobility sig rätt att annullera eventuella biljetter som helt eller delvis köpts genom inlösen av sådant tillgodokvitto.

6.7 Inlösen av Interflix tillgodokoder

6.7.1 Högst en tillgodokod får lösas in per bokning. Tillgodokoderna aktiveras automatiskt inom 48 timmar och kan endast lösas in online eller hos våra partnerkontor.

6.7.2 Tillgodokoderna kan lösas in inom tre månader.

6.7.3 Det är endast möjligt att boka en direkt anslutning, med undantag för en utgående resa och en returresa. Startpunkten behöver inte vara slutpunkt.

6.7.4 Tillgodokvitton är personliga och inte omsättningsbara.

6.7.5 Bokning kan endast ändras via vår kundtjänst. Avbeställning är inte möjlig.

6.7.6 Kommersiell användning, och särskilt vidareförsäljning, av tillgodokvitton är inte tillåten och kommer att sanktioneras av FlixMobility genom att biljetter spärras och/eller krav på skadeersättning.

6.7.7 Utbetalning av eventuell resterande behållning på tillgodokvitto är inte möjlig.

6.7.8 Varje resa med tillgodokvitto är separat och skild från andra resor.

6.7.9 Passagerare har rätt att dra sig ur ett köpeavtal inom senast 14 dagar. Meddelande om att man drar sig ur avtalet ska göras skriftligen.

7 Ogiltiga biljetter

Passagerare är skyldig att visa upp både biljett och giltig fotolegitimation när han eller hon blir ombedd att göra det av en anställd hos ett FlixCompany vid slumpmässig biljettkontroll för att kontrollera om biljetter är giltiga.

8 Förhöjd avgift för befordran

8.1 Passagerare ska vara skyldiga att betala förhöjd avgift för befordran i den händelse han eller hon befinns resa ombord på ett fordon och har underlåtit att i förväg eller ombord på fordonet boka en plats för resan i fråga.

8.2 Passagerare som vid kontroll befinns ha underlåtit att göra en giltig bokning ska vara skyldig att på begäran uppge sina riktiga personuppgifter och att identifiera sig.

8.3 Den förhöjda avgiften för befordran ska uppgå till dubbelt normalt biljettpris för den sträcka passageraren reser, dock minst 60 euro, jämte biljettpriset för den återstående sträckan till det resmål passageraren är på väg till. Kan passagerare inte styrka hur lång sträcka som rests används ruttens startpunkt för att beräkna den förhöjda avgiften för befordran.

8.4 Förhöjd avgift för befordran måste betalas omedelbart eller i annat fall senast två veckor efter mottagande av skriftligt krav på betalning. När denna frist utlöpt debiteras en expeditionsavgift på 5 euro för varje skriftligt krav på betalning, med mindre passageraren kan bevisa att inga eller lägre expeditionskostnader åsamkats.

8.5 FlixCompanies förbehåller sig rätt att vidta ytterligare åtgärder avseende vidare civil- och/eller straffrättslig talan.

9 Avbeställning

9.1 Du kan avbeställa genom att boka en annan biljett (avbeställning och ny bokning) eller inte använda biljetten och därefter erhålla ersättning för den enligt 9.6. Förare kan inte ändra eller avbeställa bokningar åt dig.

9.2 Avbeställning följd av ny bokning (t.ex. rutt, avresetid, avresedag) kan endast göras på FlixBus webbplatser eller av partnerkontor och FlixCompanies försäljningsställen, senast 15 minuter före planerad avgångstid. En returresa anses utgöra en bokning.

9.3 Vid avbeställning följd av ny bokning utfärdas en kupong. Sådan avbeställningskupong gäller i tolv månader och ger passagerare rätt att göra en ny bokning under denna tid som motsvarar tillgodokvittots belopp. Skulle priset på den nya bokningen vara högre än priset på den resa som avbeställts (tillgodokvittots belopp) ska du betala mellanskillnaden. Är priset lägre behålls mellanskillnaden på avbeställningskupongen och kan användas för en annan bokning. Dessa bestämmelser kan ändras med avseende på reklamerbjudanden som endast gäller under en begränsad tid. Närmare upplysningar finns i de särskilda villkor för erbjudandet som återfinns på webbportalen.

9.4 Per avbokning och ny bokning tas en avbokningsavgift ut per avbokad biljett och passagerare. Avbeställningskupong utfärdas på biljettprisets belopp med avdrag för kostnaden för avbeställningsprocessen. Vid ändring av passagerarens namn måste du betala mellanskillnaden om resan under tiden har blivit dyrare. Det kostar inget att ändra telefonnumret. En avbokningsavgift gäller inte anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. och andra polska transportföretag.

9.5 Om en återbetalningskupong används för en bokning gäller samma avbeställningsvillkor och -bestämmelser även för den nya resan.

9.6 Om en biljett för en resa inte utnyttjas och om transportören enligt 2.2 är ett av FlixCompanies, ersätts på begäran biljettpriset jämte biljetten, med avdrag för en expeditionsavgift på 15 euro per passagerare och resa, med mindre passageraren kan styrka att ingen skada eller mindre skada än motsvarande detta belopp åsamkats. Behandlingsavgiften för ersättning gäller inte för bokningar av anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. och andra polska transportföretag. Bevisbördan för att biljetten inte använts ligger på passageraren. En biljett genereras per passagerare och resa. Anslutningar med övergång (anslutande förbindelse) hanteras som en resa. Den skriftliga begäran kan vara informell. Den ska skickas till service@flixbus.se. Expeditionsavgiften sänks till 2 euro per passagerare och resa, plus eventuella banköverföringsavgifter, om transportör enligt 2.2 är FlixBus DACH GmbH eller FlixMobility GmbH och om begäran görs skyndsamt, senast en vecka efter att biljetten upphör att gälla. Ingen av ovan nämnda expeditions- och banköverföringsavgifter debiteras om ersättning begärs på grund av omständighet som FlixMobility eller FlixCompanies ansvarar för.

Återbetalningen av biljettpriset, med avdrag för bearbetningen och eventuella banköverföringsavgifter, betalas uteslutande till det bankkonto kunden angav när bokningen gjordes eller, om den betalades med kreditkort, återbetalas den till kreditkortskontot.

9.7 Ingen av ovanstående expeditions-, avbeställnings- eller överlåtelseavgifter debiteras om ersättning begärs på grund av omständighet som faller inom FlixMobilitys eller FlixCompanies ansvar. Kreditering av biljettpris, med avdrag för expeditionsavgift och eventuell banköverföringsavgift, betalas endast ut till det konto kunden angett vid bokning eller till dennes kreditkortskonto vid betalning med kreditkort.

10 Tidtabeller

10.1 Förbehåll görs för ändring av godkända och publicerade avresetider, datum, rutter och biljettpriser på goda grunder, särskilt avseende genomförande av beslut av tillsynsmyndighet.

10.2 Är rutter i tidtabellen märkta med "under förutsättning av officiellt godkännande", har det tillståndsförfarande som krävs för att respektive transportförbindelse ska inkluderas i tidtabellen ännu inte slutförts för rutten i fråga (anslutning, stopp, avresedag, biljettpris osv.).

10.3 Tidtabellsändring som träder i kraft efter avtalets ingående och för vilka transportören inte ansvarar (t.ex. långsiktiga följder av naturkatastrof eller ständiga byggarbetsplatser) ger inte passagerare rätt att kräva ersättning så länge sådan ändring endast obetydligt avviker från ursprungligen valda avrese- och ankomstdatum, dvs. upp till högst två timmar. Väsentlig tidtabellsändring ska ge passagerare rätt att utan kostnad dra sig ur avtalet om befordran. För att göra det måste passagerare antingen ringa direktnumret till kundtjänst

 • Samtal från Tyskland och Schweiz (tysk fast telefonlinje): +49 30 300 137 300
 • Samtal från Österrike (österrikisk fast telefonlinje): +43 820 910 340
 • Samtal från Italien (italiensk fast telefonlinje): +39 (02) 947 59 208
 • Samtal från Frankrike (fransk fast telefonlinje): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Samtal från Storbritannien (brittisk fast telefonlinje): +44 1 78 82 98 784
 • Samtal från Kroatien (kroatisk fast telefonlinje): +385 1 800 03 80
 • Samtal från Danmark (fast telefon): +45 32 72 93 86
 • Samtal från Sverige (fast telefon): +46 850513750
 • Samtal från Polen (polsk fast linje): +48 22 307 93 34
 • Samtal från Ungern (fast ungersk telefoni): +36 1 701 04 78
 • Samtal från Ukraina (fast rumänsk telefoni): +40.376.300.111
 • Samtal från Ukraina (fast ukrainsk telefoni): +38 044 228 1473*

eller per e-post till service@flixbus.se. I dessa fall får passagerare inte ha påbörjat resan. Övriga rättigheter som tillkommer passagerare påverkas inte.

11 Resans påbörjande

11.1 Passagerare tillråds att vara på avresepunkten 15 minuter innan resan ska påbörjas.

11.2 Om passagerare inte finns på plats på planerad tid och plats för den resa som bokats kan kravet på befordran och bokad resa annars överlåtas.

11.3 Om passagerare underrättas om en betydande försening av resan via SMS, e-post eller annat skriftligt format ska kravet på befordran i händelse av passagerarens frånvaro endast förfalla med verkan från den senare avresetid som anges i sådant meddelande.

11.4 För att fastställa om det föreligger ett krav på befordran matchas passagerarens namn med den bokningslista som på grundval av aktuellt bokningsläge visas på förarens eller busstationspersonalens mobiltelefon. Det görs företrädesvis genom att skanna biljetten. I särskilda fall måste passageraren på begäran identifiera sig gentemot förare och tjänstgörande personal genom att förete utskriven eller elektronisk (i form av en PDF-fil) bokningsbekräftelse jämte giltig av staten utfärdat foto-ID (ID-kort, pass eller liknande).

12 Övergångar

12.1 Publicerade resor enligt tidtabell är i allmänhet direktanslutningar. I vissa fall krävs övergång.

12.2 För övergång enligt tidtabell garanterar FlixCompanies fortsatt befordran av passagerare till deras bokade resmål. FlixCompanies erbjuder ersättningstransport för den händelse en pendelbuss i undantagsfall inte kan vänta in en försenad anslutande buss. Detta kan i vissa fall vara i form av motorbuss som körs av annat företag, bil eller tåg. Krav på något visst transportmedel kan inte tillmötesgås. För den händelse resmålet är avlägset eller ingen rimlig alternativ anslutning finns, vilket gör det nödvändigt att återuppta resan påföljande dag, erbjuds passagerare övernattning på ett mellanklasshotell.

12.3 Ovan nämnd bestämmelse ska endast gälla i fall då passagerares bokning hos FlixMobility omfattar direktanslutning. Om passagerare bokat enskilda rutter och kombinerat dessa till en resa med övergångar ska denne stå för risken att missa en anslutning. I sådant fall föreligger ingen rätt att kräva ersättningstransport eller hotellinkvartering. FlixMobility respektive FlixCompanies ska emellertid vidta varje rimlig ansträngning för att informera passagerare om alternativa anslutningar.

12.4 Övergång till annan transporttjänst som inte bedrivs av FlixCompanies kan inte garanteras.

13 Allmänt om passagerares skyldigheter

13.1 Anvisningar som utfärdas av förare eller medföljande personal måste åtlydas.

13.2 Förare och expeditionspersonal ska ha rätt att neka personer att resa om de uppenbarligen är berusade eller drogpåverkade. Samma sak ska gälla för passagerare som av andra skäl äventyrar medpassagerares säkerhet eller i betydande mån menligen inverkar på deras välbefinnande. I sådana fall föreligger ingen rätt att kräva ersättningstransport.

13.3 Rökning är inte tillåten ombord på bussen. Detta förbud gäller även e-cigaretter.

13.4 Passagerare ansvarar för skada som de avsiktligen orsakar i eller på bussen.

13.5 Passagerare som avsiktligen eller genom grov försumlighet orsakar nedsmutsning av bussen ska vara skyldig att erlägga en rengöringsavgift till FlixMobility på minst 100 euro, varvid passagerare ska ha rätt att lägga fram bevis på att ingen skada åsamkats eller att skadan varit betydligt mindre omfattande än ovan nämnda fasta belopp. För anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. och andra polska transportföretag gäller klausul 13.5 med bestämmelsen att passagerare endast är skyldiga att betala ersättning för ovannämnda nedsmutsning motsvarande de faktiska kostnaderna för skadan.

13.6 Transportör kan utan föregående meddelande häva avtalet om befordran om en passagerare, trots (muntlig) varning, uppträder så störande att det inte längre är rimligt att transportören och/eller övriga passagerare fortsätter resan. Samma sak ska gälla om en passagerare underlåter att efterleva objektivt berättigade riktlinjer (t.ex. säkerhetsriktlinjer). I sådant fall äger transportören rätt att innehålla biljettpriset.

13.7 Alla passagerare ska vara skyldiga att använda säkerhetsbälte inom ramen för bestämmelser i lag, förutsatt att bussen är utrustad med sådana.

13.8 Vid pauser/uppehåll samt poliskontroller måste passagerarna lämna bussen på uppmaning av färd- och incheckningspersonalen. Passageraren är skyldig att iaktta det tidsintervall som anges av ombord- och incheckningspersonalen vid pauser. Ombordpersonalen har rätt att köra vidare om en passagerare inte har återvänt till bussen efter det att den angivna tiden för pausen har förflutit, och ansvarar inte för en passagerares frånvaro när pausen är slut.

14 Särskilda skyldigheter för passagerare vid internationella anslutningar

14.1 Alla passagerare som önskar befordran över en internationell gräns ska ensamma ansvara för att efterleva alla lagar och bestämmelser som rör dokument och identitetshandlingar, viseringar, utländsk valuta, tullar och hälsa. FlixBus ansvarar inte för eventuella följder på grund av underlåtelse att efterleva sådana lagar och bestämmelser, inte ens då de ändrats efter bokningen.

14.2 Alla passagerare som önskar befordran över en internationell gräns ska ansvara för att erhålla samtliga erforderliga resehandlingar och för att efterleva lagstiftningen i alla länder från, genom och till vilka han eller hon önskar befordran (grundregel: ID-kort för medborgare i Europeiska unionen, Schweiz, Norge och Island; pass för medborgare i alla andra länder). Det är tillrådligt att kontrollera inrese- och resekrav för det eller de länder som utgör resmål genom att kontakta relevanta ambassader eller konsulat och genom att besöka webbplatsen på europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_sv.htm
FlixBus ansvarar inte för eventuella följder på grund av underlåtelse att erhålla erforderliga dokument och identitetshandlingar.

14.3 Passagerare som reser från eller till ett internationellt resmål är före varje avresa skyldig att på begäran av förar- eller servicepersonalen förete en godtagbar form av identitetshandling som utfärdats av stat och som åtminstone inbegriper passagerarens fullständiga namn och foto. Förar- och servicepersonalen ska kontrollera att uppgifterna på biljetten är identiska med dem i de identitetshandlingar passageraren företer.

14.4 FlixBus förbehåller sig rätt att neka ombordstigning

 • då en passagerare inte i sin besittning har ett dokument eller en identitetshandling med sitt fullständiga namn och foto, samt
 • då en passagerare företer ett dokument eller en identitetshandling vars uppgifter inte överensstämmer med uppgifterna på biljetten.

14.5 FlixBus är inte enligt artikel 14.4 skyldig att helt eller delvis återbetala biljettpriset eller att lämna ersättning av vad slag det vara må.

14.6 För att påskynda tullklareringsprocesser ska bagage och väskor vara olåsta.

14.7 Passagerare ska vara skyldiga att endast medföra varor som till följd av sin art och kvantitet är undantagna från tull.

15 Barn och minderåriga

15.1 Små barn i åldern 0-3 år får endast befordras i lämpligt barnsäte. Under resan måste detta säkras med de säkerhetsbälten som finns på bussarna. Barnsäten måste säkras med tvåpunktsbälte och tillhandahållas av den eller de vuxna som medföljer det lilla barnet i fråga.

15.2 Barn och minderåriga under 10 års ålder får endast resa på nationella eller internationella rutter enligt tidtabell om de åtföljs av en vuxen.

15.3 Barn och minderåriga i åldrarna 10-14 år får endast resa ensamma på bussarna om en förälder eller vårdnadshavare enligt lag skriftligen har bekräftat att den minderårige i fråga både kan och har behörighet att resa obeledsagad och utan tillsyn. FlixMobility, Flix-företagen och våra partners påtar sig uttryckligen inte något ansvar för att utöva tillsyn av minderårig. Barn som reser ensamma får inte resa på nattbuss eller över nationsgränser. Vidare har barn som reser ensamma inte rätt att medfölja på resa som omfattar anslutande resor.

15.4 Ungdomar som är minst 15 år gamla får resa själva. För internationella anslutningar måste föräldrar eller vårdnadshavare säkerställa att ungdomarna medför samtliga handlingar och ID-kort som krävs för att korsa gränser (se även punkt 14.2).

15.5 Barn reser till nedsatt pris. Denna bestämmelse ska gälla för barn och minderåriga under 15 års ålder. Om det finns ett priserbjudande som är lägre än det nedsatta priset ska barn automatiskt betala det lägre priset.

15.6 Klausul 15.2, 15.3 och 15.4 gäller inte för anslutningar inom Frankrike eller för internationella anslutningar från Frankrike. Minderåriga som inte uppnått 16 års ålder måste på alla resor åtföljas av en förälder eller vårdnadshavare. Om unga vuxna i åldrarna 16-17 reser internationellt från Frankrike måste deras föräldrar eller vårdnadshavare säkerställa att de har samtliga handlingar och identitetshandlingar som krävs för att korsa en gräns med sig (ID-kort/pass samt vid behov visum)

15.7 Klausul 15.2, 15.3 och 15.4 gäller inte för anslutningar inom Danmark eller för internationella anslutningar från Danmark. Minderåriga under 16 års ålder får resa ensamma inom Danmark, även inkluderat resor med anslutningar, på villkor att förälder eller vårdnadshavare i skrift har bekräftat att den minderåriga i fråga har kunskapen samt är i stånd att resa ensamt och oövervakad. FlixBus åtar sig uttryckligen inte något ansvar för att utöva tillsyn av minderårig. Inom Danmark reser barn alltid till reducerat pris i jämförelse med vuxenbiljett. Upp till två barn under 12-års ålder får resa utan kostnad i sällskap av någon över 15-års ålder. Ett barn under tolv års ålder reser utan kostnad i sällskap av minderårig mellan 12- och 15-års ålder.

16 Passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet

16.1 Alla personer transporteras, oberoende av om de har funktionsvariationer eller begränsad mobilitet. Personer med funktionshinder eller personer med begränsad rörlighet kommer att ges stöd från FlixBus, i enlighet med bilaga I a och b i EU-förordningen 181/2011, inom transportföretagets ansvarssområde.

16.1.1 Inom Tjeckien reser personer med funktionshinder eller begränsad rörlighet till ett reducerat biljettpris vid uppvisande och innehav av giltigt ZTP- eller ZTP / P-kort utfärdat i Tjeckien.

16.2 Åtföljande personer, jämte rörlighetsstöd och ledarhundar

16.2.1 Den person som åtföljer dig har rätt att resa gratis om du kan styrka att du alltid behöver assistans genom att uppvisa relevant dokumentation som anger detta vid avresa. Till exempel:

 • i Tyskland, "Schwerbehindertenausweis" eller läkarintyg,
 • i Frankrike, "Carte d'Invalidité" (Besoin d'Accompagnement),
 • i Italien, intyg utfärdat av lokal hälso- och sjukvårdsmyndighet (ASL) eller av nationell sjukförsäkringsinstitution (INPS) eller
 • i Tjeckien, giltigt "ZTP/P" kort, utfärdat i Tjeckien.

16.2.2 För att säkerställa att det går att befordra person med funktionshinder eller begränsad rörlighet och person som åtföljer sådan person måste passageraren informera oss om sina behov i förväg (jmfr. klausul 16.5.3).

16.2.3 Rörlighetsstöd och ledarhund som någon måste medföra befordras utan extrakostnad, förutsatt att intyg företes om relevant funktionshinder (jmfr. klausul 16.2.1). Sådana djur behöver inte bära munkorg.

16.2.4 För att säkerställa att det går att befordra åtföljande person eller ledarhund måste passageraren informera vår kundtjänst per telefon om sina behov i förväg och senast 36 timmar före avresa.

16.3 Stopp/busstationer FlixCompanies kan inte påverka förhållanden avseende infrastruktur på de stopp eller busstationer som besöks och därmed inte heller tillgängligheten för funktionshindrade. FlixCompanies kan därför inte lämna några garantier i detta avseende. För detta ansvarar respektive stations operatör.

16.4 Vägran att befordra

16.4.1 Om fordonets konstruktion eller infrastruktur, inklusive sådan på busstationer och busstopp, gör det omöjligt för en person med funktionshinder eller begränsad rörlighet att på ett säkert och operativt genomförbart sätt stiga på eller av eller befordras, förbehåller FlixCompanies sig rätt att vägra att acceptera en bokning, att utfärda eller göra en biljett tillgänglig respektive att låta personen stiga ombord på fordonet. I detta fall ska personen eller personerna i fråga upplysas om alla andra godtagbara alternativa sätt att befordras med tjänster som erbjuds av FlixCompanies.

16.4.2 Med fordonets konstruktion avses att befordran för närvarande endast är möjlig för det fall person som är funktionshindrad eller har begränsad rörlighet själv och utan extern hjälp kan anträda resa. Passagerare kan begära att få åtföljas av person som valts av dem och som kan bistå med det stöd personen med funktionshinder eller begränsad rörlighet kräver för att kompensera för ovanstående begränsningar. Personer av detta slag som åtföljer befordras utan kostnad och tilldelas så långt möjligt plats intill personen med funktionshinder eller begränsad rörlighet.

16.4.3 Person som berörs kommer på begäran skyndsamt och skriftligen att informeras om relevant skäl för att han eller hon nekas befordran senast fem dagar efter att begäran mottagits.

16.4.4 För den händelse befordran av en passagerare med funktionshinder eller begränsad rörlighet kontrolleras och en biljett utfärdas, och om passageraren sedan nekas befordran, kan både passageraren och den som åtföljer denne göra på följande sätt: (a) genom att antingen så snart som möjligt i förekommande fall begära återbetalning av biljettpriset och gratis återresa till startpunkten enligt vad som anges i avtalet om befordran eller (b) genom att fortsätta resan till det resmål som anges i avtalet om befordran via en alternativ rutt med en godtagbar ersättningstjänst.

16.5 Befordran av rullstol eller gånghjälpmedel

16.5.1 Passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha rätt att utan kostnad få sin hopfällbara rullstol eller sitt gånghjälpmedel transporterat i bussens bagageutrymme.

16.5.2 Vidare måste varje rullstol som behövs i passagerarutrymmet, oavsett tillverkningsdag för fästpunkterna för säkringsanordningar, ha så kallade lastnoder enligt DIN 75078-2,jämte tillverkarens godkännande enligt DIN EN 12183 eller 12184. Respekt för ovan nämnda standarder för transport ska bekräftas före bokning genom att skicka in ett formulär (jmfr. 16.5.4).

16.5.3 För att kunna kontrollera att möjlighet finns att befordra måste passageraren före bokning per telefon tidigast 14 och senast sju dagar (för transport i passagerarutrymmet) respektive 36 timmar (för transport i bagageutrymmet) före avgång tillhandahålla kundtjänst exakt modell för rullstol eller annan hjälpanordning.

16.5.4 Passageraren garanterar att rullstolen är funktionsduglig och tekniskt klarar att användas på ett säkert sätt under resa. Rullstolen måste uppfylla kraven enligt gällande säkerhetskrav enligt lag. Om det finns väsentligt belägg för att det inte är möjligt att eller kan ifrågasättas om det är möjligt att använda en rullstol på ett säkert under resa kan detta nekas. Transportören ansvarar inte för skada som orsakas av att rullstolen är i defekt tekniskt skick.

17 Platsbokning

17.1 Bokning av en sittplats

17.1.1 För vissa FlixBus-resor går det att vid bokningstillfället boka en specifik sittplats (gång vs. fönster, rad, bord) för bokningar via FlixBus webbsidor, partnerkontor och FlixCompanies försäljningsställen. Såvida tjänsten är tillgänglig för den valda resan kan en platsbokning läggas till i beställningen. Denna tjänst är avgiftsbelagd. Avgiften för en sittplats beräknas enligt den taxa som gäller på dagen för biljettköp för respektive sträcka. Beloppet motsvarar den valda sittplatsens kategori och relation. Sittplatserna skiljer sig enbart med hänseende på läge (t.ex. bättre utsikt, plats vid bord).

17.1.2 Platsbokningen bekräftas i och med att den anges på bokningsbekräftelsen. Vid bokningar för flera personer är platserna inte personliga. Detta innebär att de bokade platserna inte tilldelas specifika resenärer i bokningen.

17.1.3 Passageraren är inte skyldig att (mot avgift) boka en sittplats. Om passageraren inte bokar en sittplats, kan hen fritt välja en sittplats inom ett bestämt område i bussen. I sådana fall finns ingen garanti för att familjer och grupper kan sitta tillsammans. Däremot garanteras alltid att varje kund får en sittplats i bussen.

17.2 Förbehåll angående platsbokning

17.2.1 Rätten till sittplats och befordran går förlorad om passageraren inte befinner sig vid bussen på planerad tid. I ett sådant fall har FlixBus rätt att överlåta biljetten enligt Artikel 11.2. Av denna anledning rekommenderas alla passagerare med platsbokning att befinna sig på busshållplatsen senast 15 minuter innan planerad avgång.

17.2.2 Generellt sett har enbart passagerare med platsbokning rätt att sätta sig på en bokningsbar plats. FlixBus kan av operativa eller säkerhetstekniska skäl tilldela platser på nytt, även efter att resan påbörjats. Detta kan till exempel ske om gravida, minderåriga, barn som reser ensamma eller personer med funktionsvariationer behöver sitta på en specifik plats för att kunna fullfölja resan och inga sådana platser är lediga. I sådana fall måste förarens anvisningar åtlydas. Om platser behöver tilldelas på nytt sker tilldelningen utan att påverkas av etnicitet, religion, hudfärg, nationalitet eller kön.

17.2.3 Om platsbokningen ändras och det inte är möjligt att tilldela en sittplats inom den bokade kategorin eller en bättre kan passageraren kräva tillbaka platsbokningsavgiften. 

17.2.4 Vid inställda och försenade resor återbetalas platsbokningsavgiften enligt Artikel 20.

17.2.5 Ingen återbetalning genomförs om resan inte påbörjades eller om platsen tilldelades eller bokades utan avgift.

17.3 Avbeställning och ombokning
Platsbokningsavgiften kan återbetalas om resan avbeställs eller ombokas, såvida sittplatsen inte tilldelades utan avgift. Därvid gäller villkoren i artikel 9. Vid avbokningar av en passagerare kan platsbokningen överlåtas på en annan passagerare i samma bokning.

18 Varubefordran

18.1 Bagage:

18.1.1 Det bagage som ingår i biljettpriset är begränsat till ett kostnadsfritt kolli per passagerare. Dimensionerna får vara högst 80 × 50 × 30 cm per kolli. Dimensioner som avviker något är tillåtna, förutsatt att kollits totala mått för höjd, bredd och längd inte överskrider 160 cm. Varje passagerare kan medföra högst 20 kg bagage utan kostnad. Till bagage räknas resväskor och väskor. Även en vandringsryggsäck kan tas med. I enstaka fall kan ytterligare ett avgiftsbelagt kolli (extrabagage) tas med om det finns kapacitet för detta. Extrabagaget får inte vara större än 80 × 50 × 30 cm och får väga högst 20 kg. Även för extrabagaget är något avvikande dimensioner tillåtna, under förutsättning att kollits totala mått inte överskrider 160 cm. En bagageavgift på 2 euro tas ut för sådant extrabagage. Vi har allmänt sett ingen skyldighet att transportera fler än ett kolli per passagerare.

18.1.2 Ytterligare bagage måste registreras i förväg, antingen (om det är möjligt för resan) via bokningssystemet eller via telefon, tidigast 48 timmar före resans påbörjan via följande telefonnummer:

 • Samtal från Tyskland och Schweiz (tysk fast telefonlinje): +49 30 300 137 300
 • Samtal från Österrike (österrikisk fast telefonlinje): +43 820 910 340
 • Samtal från Italien (italiensk fast telefonlinje): +39 (02) 947 59 208
 • Samtal från Frankrike (fransk fast telefonlinje): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Samtal från Storbritannien (brittisk fast telefonlinje): +44 1 78 82 98 784
 • Samtal från Kroatien (kroatisk fast telefonlinje): +385 1 800 03 80
 • Samtal från Danmark (fast telefon): +45 32 72 93 86
 • Samtal från Sverige (fast telefon): +46 850513750
 • Samtal från Polen (polsk fast linje): +48 22 307 93 34
 • Samtal från Ungern (fast ungersk telefoni): +36 1 701 04 78
 • Samtal från Ukraina (fast rumänsk telefoni): +40.376.300.111
 • Samtal från Ukraina (fast ukrainsk telefoni): +38 044 228 1473*

18.1.3 För att erhålla rätt plats och retur och särskilt för att undvika sammanblandning måste passagerare märka sitt bagage med namn och adress.

18.1.4 Passagerare ansvarar för att lasta sitt bagage vid byte av fordon. Eventuell hjälp av långfärdsbussens chaufför ges endast i undantagsfall och medför ingen grund för att rikta krav mot denne, med mindre passageraren i fråga är funktionshindrad eller har begränsad rörlighet.

18.2 Handbagage:

18.2.1 Handbagage får medföras utan kostnad men är begränsat till ett bagagekolli per passagerare, med största tillåtna mått 42 x 30 x 18 cm och med en vikt på högst 7 kg.

18.2.2 Passagerare är skyldiga att bevara och övervaka sitt handbagage i passagerarutrymmet på ett sätt som säkerställer att bussens säkerhet och korrekta funktion inte äventyras och att andra passagerare inte besväras. Handbagage ska i princip förvaras på de bagagehyllor som finns eller placeras under sätet framför passageraren.

18.2.3 Handbagage och dess innehåll ska förbli i passagerarens vård under hela resan och måste övervakas ordentligt. Busschauffören ska informeras om man observerar obehörigt tillträde av tredje man. Passagerare måste kontrollera att deras handbagage är komplett innan de stiger av bussen.

18.3 Specialbagage:

18.3.1 Så kallat specialbagage kräver registrering i förväg av passagerare och bekräftelse. Man kan inte kräva att få medföra något specialbagage.

18.3.2 Som specialbagage räknas föremål som överskrider maximimåtten för bagage. Kollimåtten (höjd i cm + bredd i cm + djup i cm) för specialbagaget får inte överskrida 240 cm. Ett enskilt specialbagage får inte heller överskrida maximivikten på 30 kg.

18.3.3 Högst ett specialbagage per passagerare får medföras.

18.3.4 Inredningsartiklar, inventarier och möbeldelar, elektronisk apparatur, surfingbrädor och pappkartonger får över huvud taget inte medföras. Ortopediska hjälpmedel och cyklar ska inte räknas som specialbagage. Sådana är föremål för särskilda villkor.

18.3.5 Om du vill ta med dig specialbagage ska du anmäla detta, antingen (om detta är möjligt för den aktuella resan) via bokningssystemet eller per telefon, minst 48 timmar före avgång. Använd följande telefonnummer:

 • Samtal från Tyskland och Schweiz (tysk fast telefonlinje): +49 30 300 137 300
 • Samtal från Österrike (österrikisk fast telefonlinje): +43 820 910 340
 • Samtal från Italien (italiensk fast telefonlinje): +39 (02) 947 59 208
 • Samtal från Frankrike (fransk fast telefonlinje): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Samtal från Storbritannien (brittisk fast telefonlinje): +44 1 78 82 98 784
 • Samtal från Kroatien (kroatisk fast telefonlinje): +385 1 800 03 80
 • Samtal från Danmark (fast telefon): +45 32 72 93 86
 • Samtal från Sverige (fast telefon): +46 850513750
 • Samtal från Polen (polsk fast linje): +48 22 307 93 34
 • Samtal från Ungern (fast ungersk telefoni): +36 1 701 04 78
 • Samtal från Ukraina (fast rumänsk telefoni): +40.376.300.111
 • Samtal från Ukraina (fast ukrainsk telefoni): +38 044 228 1473*

I det fall specialbagaget kan tas med tillkommer en extra bagageavgift på 9 euro per kolli. Vid transport av specialbagage utgår alltid en avgift, till skillnad från vid transport av vanligt bagage.

18.4 Musikinstrument:

18.4.1 Musikinstrument klassas som specialbagage. Om instrumentet i fråga (inklusive fodral) är mindre än angivna mått för handbagage får det medföras utan kostnad i stället för handbagage. Om instrumentet i fråga (inklusive fodral) är större än angivna mått för handbagage måste det transporteras i det bakre bagageutrymmet. I detta fall debiteras en extraavgift (jmfr. Fig. 17.3.5). Musikinstrument med fodral vars mått överstiger 135 x 48 x 35 cm transporteras inte.

18.4.2 Vi rekommenderar generellt att musikinstrument medförs i hårda fodral.

18.5 Värdeföremål:

18.5.1 Värdeföremål, som kontanter, smycken, ädelmetaller, nycklar, glasögon (solglasögon och/eller läsglasögon), elektronisk apparatur (bärbara datorer, iPad, pekdatorer, MP3-spelare, mobiltelefoner, kameror), kontaktlinser, proteser, läkemedel, viktiga handlingar (diplom, andra intyg, betyg, pass, körkort, värdepapper) m.m. och bräckliga föremål måste medföras som handbagage och inte vanligt bagage och kräver att passagerare utövar vederbörlig omsorg.

18.5.2 Väljer passagerare ändå att placera värdeföremål i sitt vanliga bagage godtar vi inga krav på skadeersättning. Avsiktliga fall och grov försumlighet ska vara undantagna från ovanstående.

18.6 Barnvagnar:

18.6.1 Barnvagnar ska medföras som specialbagage (högst en barnvagn per passagerare). Barnvagnar måste vara hopfällbara. Barnvagn som inte kan fällas ihop transporteras inte. Registrering måste göras per telefon via kundtjänsts direktnummer tidigast 48 timmar innan resan påbörjas.

18.6.2 Barnvagnar får medföras utan kostnad.

18.7 Cyklar:

18.7.1 Cyklar får medtagas på utvalda linjer. Cyklarna måste vara av normalstorlek, får inte ha några påbyggnader och vikten får inte överskrida 25 kg. Pedalec- och elcyklar samt tandemcyklar och trehjulingar är inte tillåtna ombord.

18.7.2 Vi rekommenderar att alla passagerare som vill medföra cyklar bokar resa och cykelplats i god tid.

18.7.3 Cyklar kan endast medföras inom ramen för tillgänglig kapacitet på högst fem cyklar per buss. Man kan inte generellt kräva att få medföra cykel.

18.7.4 Att medföra cykel kostar 9 euro, oavsett längd och biljettpris för bokad rutt. Transporten sker på cykelhållare. I vissa fall är transport endast möjlig i lämplig väska i bagageutrymmet (t.ex. hopfällbar cykel). I sådant fall måste kundtjänst ha underrättats (jmfr. även punkt 18.3.5).

18.8 Det finns ingen försäkringstäckning för föremål som glöms eller lämnas kvar i bussen. Har passagerare lämnat kvar föremål i bussen bör de fylla i formulär för upphittade föremål på FlixMobilitys webbportaler.

18.9 Farliga ämnen och föremål får inte medföras under resan, särskilt

 • explosiva, brandfarliga, radioaktiva, illaluktande eller frätande ämnen samt
 • ej emballerade eller oskyddade föremål som skulle kunna skada andra passagerare.

Detta inbegriper föremål som vapen, ammunition och fyrverkeripjäser.

19 Befordran av djur

19.1 Det är i princip förbjudet att medföra och transportera hundar och andra djur i långfärdsbussarna.

19.2 De bestämmelser som anges i 16.2.3 och 16.2.4 gäller för rörlighetsstöd och ledarhundar.

20 Passagerares rättigheter i händelse av försening eller inställd resa

20.1 Vid annullering eller försening kommer FlixCompanies eller busstationens operatör att så snart som möjligt, och senast 30 minuter efter planerad avgångstid, underrätta passagerare som avreser från en bemannad terminal och upplysa dem om förväntad avgångstid så snart denna information föreligger. FlixCompanies ska erbjuda alla passagerare, särskilt dem som avreser från obemannade busstationer, elektronisk information rörande annulleringar och förseningar. För att få denna information måste passagerare tillhandahålla erforderliga kontaktuppgifter (t.ex. mobiltelefonnummer).

20.2 Om det är rimligt att anta att avresan för den bokade resan måste avbrytas, kommer att försenas med mer än 120 minuter eller vid överbokning kan passagerare göra följande: (a) så snart som möjligt fortsätta sin resa på en annan rutt som leder till det resmål som anges i avtalet om befordran, med villkor som är jämförbara med dem i detta avtal, eller (b) begära återbetalning av biljettpriset och i förekommande fall gratis returresa tillbaka till den startpunkt som anges i avtalet om befordran. För den händelse resan har blivit meningslös med avseende på passagerarens ursprungliga resplaner ska rätt att kräva återbetalning av hela det biljettpris som betalats föreligga både för de delar av resan som gjorts och för dem som inte gjorts. Med mindre passagerare samtycker till annan form av ersättning ska återbetalning i form av pengar göras senast 14 dagar efter mottagandet av krav på ersättning eller då passagerare har fått välja mellan (a) och b) ovan.

20.3 FlixMobility ska erbjuda passagerare kostnadsfri inkvartering på ett hotell eller annan form av logi samt bidra med stöd för att ordna transport mellan busstationen och platsen för inkvartering för den händelse en vistelse på en natt eller mer krävs på grund av att en resa annullerats eller försenats från en busstation med mer än 90 minuter, för resor med en längd enligt tidtabell på mer än tre timmar. I detta fall ska FlixMobility erbjuda passagerarna snacks, måltider eller förfriskningar i proportion till väntetiden eller förseningen, förutsatt att sådana finns på bussen eller busstationen eller rimligen kan införskaffas. FlixMobility ska begränsa den samlade kostnaden för inkvarteringen, exklusive kostnader för transport mellan busstation och platsen för inkvartering, till 80 euro per natt och passagerare och till högst två nätter. Ovan nämnda rätt till krav på kostnadsfri logi på hotell eller annan form av inkvartering ska inte gälla om FlixMobility kan styrka att annulleringen eller förseningen orsakats av ogynnsamma väderförhållanden eller allvarlig naturkatastrof som äventyrar ett säkert bedrivande av den tidtabellsbaserade busstjänsten.

20.4 Om fordonet blir obrukbart under resan ska FlixMobility erbjuda passagerare fortsatt befordran med ett ersättningsfordon eller annat färdmedel till lämpligt ställe att vänta på och som resan kan fortsätta ifrån.

20.5 Rätt att ställa ytterligare krav på grund av skada som orsakats av annullering eller försening ska inte vara uteslutna.

21 Ansvar

21.1 Vid ringa försumlighet ska ansvar endast antas – utom i händelse av dödsfall, personskada eller hälsomen – om överträdelse har begåtts mot väsentlig skyldighet enligt avtal. Obegränsat ansvar ska fortsatt gälla för avsiktlig handling och grov försumlighet.

21.2 Ansvar för indirekt skada ska vara undantaget i händelse av vanlig försumlighet. Detta ska inte gälla för dödsfall, personskada eller hälsomen som orsakas avsiktligen eller på grund av försumlighet.

21.3 Ersättningen i händelse av dödsfall eller personskada ska vara begränsad till 220 000 euro per passagerare, varvid ersättningsnivån enligt tyska StVG (vägtrafiklagen) uttryckligen fortsatt ska förbehållas.

21.4 Ansvaret och ersättningsnivån för skadat bagage ska vara begränsade enligt nedan:

21.4.1 Vid skada på bagageartikel till följd av en olycka där bussen är inblandad eller förlust av bagageartikel av samma orsak ska ersättningsnivån per skadekrav, passagerare och bagageartikel vara begränsad till 1 200 euro.

21.4.2 Ansvar ska vara uteslutet vid förlust av bagageartikel som saknar samband med en olycka som bussen är inblandad i, utöver sammanblandning eller stöld av bagageartikel, utom vid avsiktlig handling eller grov försumlighet.

21.4.3 Ansvar för skada eller ytterligare skada på grund av passagerares underlåtelse att vederbörligen packa bagageartiklar ska vara uteslutet, utom vid avsiktlig handling eller grov försumlighet.

21.5 Ersättning vid skada på rullstol och annan rörlighetsutrustning eller stödanordning ska alltid minst motsvara nyanskaffningsvärdet eller kostnaden för att reparera den förlorade eller skadade utrustningen. Under processen ska allt göras för att införskaffa åtminstone tillfällig ersättning för sådan som motsvarar den förlorade eller skadade rullstolens eller rörlighetsutrustningens tekniska och funktionella egenskaper.

21.6 Ersättningsbeloppet för all annan egendomsskada, som varken är skada på bagage till följd av olyckshändelse eller skada på rullstol eller annan rörlighetsutrustning eller stödanordning, ska, enligt kapitel 23 i tyska lagen om offentliga transporter (Personenbeförderungsgesetz), vara begränsat till 1 000 euro, med mindre egendomsskadan orsakats avsiktligen eller genom grov försumlighet.

21.7 Begränsningarna av och undantagen från ansvar ska inte gälla för obligatoriskt strikt ansvar enligt lag eller om en garanti för strikt ansvar lämnats i särskilt fall.

Klausuler 21.1 till 21.7 gäller inte anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. och andra polska transportföretag. I detta hänseende ska bestämmelserna i den allmänt tillämpliga svenska lagen gälla, inklusive bestämmelserna i den polska civillagen och polska lagen om transportlagstiftning.

21.8 För anslutningar inom Polen eller till internationella anslutningar från Polen gäller följande klagomålsprocedurer (21.8.1 till 21.8.9).

21.8.1 Klagomål som härrör från transportavtalet som ingåtts med transportören, inklusive de som gäller bokning av transport, ska skickas via formulär på FlixMobilitets webbportaler, ges skriftligen till buss chauffören eller skriftligt (med rekommenderat brev) till följande transportörs adress: FlixBus Sverige AB Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Polen. Klagomål kan göras inom ett år från dagen för förekomsten av omständigheterna som är föremål för klagomålet. Rättighetshavaren är en passagerare eller dennes representant, juridiskt ombud eller juridisk efterträdare.

21.8.2 Klagomålet ska specifikt innehålla beteckningen om personen som lämnat in klagomålet, beskrivning av omständigheterna och bokningar som uppkommit, uppgift om skadad som lidits, fastställande av fordran (ersättningsbelopp), underskrift av personen som lämnar in klagomålet. Klagomål måste åtföljas av original eller fotokopior av biljetten samt andra dokument om ingåendet av transportavtalet, inklusive intygen om rätten till gratis eller rabatterad transport.

21.8.3 I klagomål som gäller bagage ska du beskriva skadan och omständigheterna kring den.

21.8.4 Om klagomålet inte uppfyller villkoren som anges ovan eller om det krävs ytterligare information för att överväga det kommer transportören att kontakta personen som lämnat in klagomålet för att åtgärda problemen eller ge ytterligare förklaringar inom 14 dagar efter mottagandet av begäran. Brist på svar på samtalet inom den föreskrivna perioden resulterar i att klagomålet lämnas utan erkännande.

21.8.5 Transportören överväger klagomålet inom 30 dagar från det att klagomålet lämats in eller från mottagandet av det färdiga klagomålet.

21.8.6 Underlåtenhet att överväga klagomålet inom den föreskrivna tiden resulterar i dess godkännande.

21.8.7 Alla personer som lämnar in ett klagomål som inte är helt eller delvis accepterat kan överklagas. Transportören överväger överklagandet inom 14 dagar efter mottagandet.

21.8.8 Rättsliga anmälningar kan ske efter att klagomålsproceduren har utmattats.

21.8.9 Övriga villkor och detaljerade procedurer för hantering av klagomål regleras av den polska lagen om transportlagstiftning och verkställande föreskrifter.

22 Allmänna villkor för befordran

Utöver dessa Särskilda villkor för befordran ska tyska Allmänna villkor för befordran med spårvagn och buss jämte tidtabellsbaserade tjänster med motorfordon, av den 27 februari 1970 (tyska federala författningssamlingen, I, sidan 230), i dess nuvarande lydelse, gälla.

Det ovan angivna gäller inte anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. och andra polska transportföretag.

23 Behörigt forum

Behörigt forum för allmänna näringsidkare, juridiska personer och fysiska personer som inte har något allmänt forum i Tyskland – samt för personer som har flyttat sin bosättningsort eller stadigvarande vistelseort utomlands efter att ha ingått ett avtal om befordran och vars hemvist eller stadigvarande vistelseort vid tidpunkten för händelsen inte är känd – är München.

Det ovan angivna gäller inte anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. och andra polska transportföretag.

24 Bestämmelser utan verkan

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna affärsvillkor och villkor för befordran helt eller delvis skulle vara eller bli utan verkan eller ogiltiga ska detta i princip inte äventyra verkan av avtalet om befordran i sin helhet.

* Obs! Samtalskostnaderna för fast telefoni samt mobiltelefon avgörs av  varje enskild leverantörs priser.