Impressum

Utgivare

FlixMobility GmbH 

Kontakt
Adress: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München
Telefon: +46 850513750
E-post: info@flixbus.de

*(Obs! Samtalskostnaderna för fast telefoni samt mobiltelefon avgörs av  varje enskild leverantörs priser.)

VD
André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Handelsregister
Rättsinstans München, HRB 197620

Momsregistreringsnummer
DE 283764680

Ansvarig utgivare enligt § 55 II RStV
Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 München
E-post: info@flixbus.de

Ansvarig utgivare
Innehållet på våra sidor har framställts med största noggrannhet. Vi kan dock inte ta ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Som tjänsteföretag är vi enligt § 7 avsnitt 1 TMG ansvariga för det egna innehållet på dessa sidor enligt allmän lag. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteföretag dock inte förpliktade att övervaka förmedlad eller sparad information, eller att utreda omständigheter som hänvisar till en lagstridig verksamhet. Förpliktelser att ta bort eller spärra användning av information enligt allmänna lagar påverkas inte av detta. Vårt ansvar börjar dock först efter den tidpunkt då ett konkret brott blev känt. Om det blir bekant att ett motsvarande brott har begåtts tar vi omgående bort detta innehåll.

Sedan 9/1 2016 gäller en ny EU-förordning (EU-förordning 524/2013) som ålägger näthandlarna att tillhandahålla en elektronisk länk till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning på sin egen webbplats. EU-kommissionens webbplatsen ska vara klar den 15/2 2016, så att både företag och konsumenter ska ha möjlighet att använda en onlinetvistlösning vid tvister i samband med köpeavtal eller tjänsteavtal online. De klagomål som kommer in via onlineplattformen kommer att vidarebefordras till de nationella förlikningsorganen i näthandlarens land.