I. Allmänna affärs- och bokningsvillkor

Datum: 07.03.2024

1 Giltighetsområde

1.1 De allmänna affärs- och särskilda bokningsvillkoren gäller för användning av FlixBus webbportaler (inklusive mobilappen, som gör det möjligt för Kunder att besöka sådana webbportaler) och bokning av resor på FlixBus.

1.2 Observera att dessa allmänna affärs- och särskilda bokningsvillkor inte gäller för följande ärenden, som omfattas av separata villkor:

a) På sina webbportaler tillåter FlixBus även listning och bokning av externa marktransporttjänster som erbjuds av externa transportbolag. Dessa har godkänts av Flixbus och får publicera och visa vissa resor på sina webbportaler för vilka FlixBus inte är avtalspartner i samband med bokning av biljetter (”White Label Carrier-erbjudanden”). Dessa erbjudanden utgör inte bokning av resor på FlixBus, eftersom FlixBus i relation till dessa erbjudanden endast möjliggör bokning av White Label Carrier-erbjudanden via en webbplats på adressen booking.flixbus.com eller i form av en mobilapp, som gör det möjligt för kunder att besöka webbplatsen (sammantaget ”White Label-plattformen”). Att det rör sig om ett White Label Carrier-erbjudande kommer att anges under bokningsprocessen genom en omdirigering från FlixBus webbportaler till White Label-plattformen. Kunders tillgång till White Label-plattformen och villkoren för de tjänster som tillhandahålls av FlixBus och dess partner i samband med bokningen av White Label Carrier-erbjudanden på White Label-plattformen regleras av White Label-plattformens egna villkor.

b) Villkoren för transport av passagerare kommer att regleras av de separata villkor som gäller för det tillämpliga avtalsenliga transportföretaget. Det tillämpliga avtalsenliga transportföretaget (”Carrier”) och dess respektive transportvillkor (”Carriers villkor”) kommer att anges under sök- och bokningsprocessen.

2 Avtalspartner

Avtalspartner för bokning av resorna (biljettköparen) och användning av webbportalen är Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland, nedan kallad Flix.

3 Kommersiell användning av webbportalen

3.1 Prisjämförelsesidor kan sluta ett skriftligt avtal med Flix, i vilket de ges tillåtelse att ta emot, bearbeta och publicera priser och tidtabeller från Flix.

3.2 Flixs webbportal får inte användas för icke-privata eller kommersiella ändamål. Att använda automatiserade system för att extrahera data från denna webbsida för kommersiella syften (”screen scraping”) är förbjudet. Flix förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dem som bryter mot ovanstående.

4 Betalning och tillgodokvitton (rabattkoder)

4.1 Biljetter kan, beroende på bokningsställe, betalas med olika betalningsmetoder:

 • På internet: PayPal, faktura, kreditkort (Mastercard/Visa/Amex), banköverföring, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotplay, Google Pay, Apple Pay. Vid varje bokning förbehåller vi oss rätten att inte erbjuda vissa betalningssätt, och istället hänvisa till andra betalningssätt.
 • Ombord på fordonet: kontant.
 • Hos återförsäljare / resebyråer: Alla betalningsmedel som erbjuds av agenturen, dock alltid kontant. Om försäljningen sker ombord på transportfordonet kan betalningsmetoderna vara begränsade till endast kontant- eller kreditkortsbetalning.

4.2 Särskilda villkor vid betalning med kreditkort:

4.2.1 Vid betalning med kreditkort belastas kundens konto när bokningen avslutas. Genom att betala med kreditkort informerar kunden redan vid bokningen sitt kreditinstitut, att meddela Flix eller en av denne utsedd tredje part att meddela kundens namn och fullständiga adress i händelse av återbetalning, så att Flix kan ställa sina fordringar på kunden.

4.2.2 Resenären står för alla bankkostnader som kan uppstå vid återbetalning av ett kreditkortsköp. Ev. utgår avbokningsavgifter. Resenären har möjlighet att visa att mindre eller inga kostnader har uppstått i samband med återbetalningen. Kunden kan vid återbetalning av betalningen med kreditkort spärras, antingen tillfälligt eller permanent.

4.3 Om Flix inte kunnat driva fordringen skickas de vidare för hantering av extern tjänsteleverantör. Flix kan då överlämna alla personuppgifter som krävs till denna externa tjänsteleverantör.

4.4 Avräkning;Kvarstad

4.4.1 Kunden har bara rätt till avräkning om dennes motkrav har fastställts juridiskt eller otvetydigt har godkänts av oss. Dessutom har kunden bara rätt till avräkning om och i den mån dennes motkrav kan härröras till samma avtalsförhållande.

4.4.2 Om kunden har några som helst förfallna skulder till oss, räknas alla befintliga fordringar från samma avtalsförhållande som förfallna.

4.5 Betalningsavgifter

4.5.1 Det totalpris för biljetten som anges i Onlineshopen innefattar de eventuella extra avgifter som det betalningsmedel du valt medför, samt moms.

4.5.2 För kunder som väljer en betalningsmetod som är föremål för avgifter, kommer en betalningsavgift, samt en försäljningsskatt (moms), som motsvarar en viss procent av det totala varukorgsbeloppet att tillämpas. I varje land finns det minst en kostnadsfri och vanlig betalningsmetod tillgänglig.

4.6 Lösa in tillgodokvitton (rabattkoder):

4.6.1 Maximalt ett tillgodokvitto kan lösas in per bokning. Tillgodokvitton kan bara lösas in online eller på våra agenturer.

Tillgodokvitton med penningvärde, så kallade rabattkoder, kan användas på hela det totala köpet.

Rabattkoder med procentrabatt och gratisresor kan bara räknas av mot priset för själva resan. De kan inte användas för ytterligare tjänster (t.ex. serviceavgifter, påslag för cyklar eller bagage).

4.6.2 Tillgodokvitton från kampanjer som genomförts av Flix får bara användas i en mängd av maximalt tre kvitton per person. Om en person skulle lösa in fler än tre tillgodokvitton från samma kampanj kan Flix avboka bokningarna som överstiger de första tre. Vissa specialkampanjer kan vara undantagna från dessa regler.

4.6.3 Tillgodokvitton som lämnats ut gratis inom ramen för en kampanj eller som goodwill förfaller i och med den första bokningnen.

4.6.4 Det är förbjudet att använda tillgodokvitton för kommersiella syften, t.ex. vidareförsäljning, och sådant agerande sanktioneras av Flix genom spärrande av biljetter och/eller skadeståndskrav.

4.6.5 Utbetalning av eventuell resterande behållning på tillgodokvitto är inte möjlig.

4.6.6 Vid bedrägeri, förfalskning eller misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med köp av presentkort eller inlösen/överföring av tillgodokvitto, har Flix rätt att avsluta motsvarande kundkontakt och/eller kräva ett alternativt betalningssätt och/eller att spärra tillgodokvittot. Flix har ingen skyldighet att låsa upp eller betala tillbaka eventuella tillgodokvitton.

4.6.7 Vid bedrägeri, förfalskning eller misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med köp av presentkort eller inlösen/överföring av tillgodokvitto, har Flix rätt att avboka biljetter som bokats med hjälp av ett sådant tillgodokvitto.

4.7 Inlösen av Interflix-rabattkod

4.7.1 Maximalt en rabattkod kan lösas in per bokning. Rabattkoder aktiveras automatiskt inom 48 timmar och kan bara lösas in online eller på våra partneragenturer.

4.7.2 Rabattkoderna är giltiga i tre månader.

4.7.3 Endast direktförbindelser kan bokas, med undantag för tur- och returresor. Avreseort får inte vara samma som ankomstort.

4.7.4 Rabattkoderna är personliga och får inte lämnas vidare.

4.7.5 Ombokningar får uteslutande göras via kundservice. Avbokning är uteslutet.

4.7.6 Det är förbjudet att använda rabattkoder för kommersiella syften, i synnerhet vidareförsäljning, och sådant agerande sanktioneras av Flix genom spärrande av biljetter och/eller skadeståndskrav.

4.7.7 Utbetalning av eventuell resterande behållning på tillgodokvitto är inte möjlig.

4.7.8 Varje resa som bokas med rabattkod sker separat och avskilt från övriga resor.

4.7.9 Resenären har rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Detta ska göras i textform.

4.8 Priskampanjer

4.8.1 Priskampanjer inom ramarna för marknadsföringsaktiviteter av Flix SE och köp av rabatterade biljetter är begränsat till 3 biljetter per person. Om en person förvärvar fler än 3 biljetter inom ramanara för samma priskampanj, kan Flix SE avboka alla bokningar som överstiger de 3 första biljetterna. Dessa regler kan undantas vid vissa kampanjer.

4.8.2 Kommersiellt bruk, särskilt vidareförsäljning av biljetter, är förbjudet och sanktioneras av Flix SE genom spärrande av biljetter och/eller krav på skadestånd.

4.8.3 Vid bedrägeri, förfalskning eller misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med köp, återbetalning eller överföring av biljetter har Flix SE rätt att avsluta aktuellt kundkonto och/eller kräva alternativ betalningsmetod och/eller ogiltigförklara biljetterna. Flix SE godtar inga krav på återlämnande eller återbetalning av biljetter.

4.8.4 Vid bedrägeri, förfalskning eller misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med köp, återbetalning eller överföring av biljetter har Flix SE rätt att avboka biljetterna som helt eller delvis har förvärvats via biljettåterköp.

4.8.5 Biljetter som förvärvats inom ramarna för en kampanj, som lyder under andra bestämmelser efter kampanjen, måste köpas till fullpris på avresedagen/biljettens giltighetsdag.

5 Avbokning och ombokning

5.1 En ombokning kan endast göras efter att du har avbokat din tidigare resa. En avbokning kan antingen göras innan avresan enligt punkt 5.2 till 5.5 eller genom att biljetten inte har utnyttjats enligt punkt 5.6. Ändring eller avbokning hos föraren är inte möjligt.

5.2 Avbokning kan uteslutande göras på FlixBus webbsidor eller genom partneragenturer och biljettåterförsäljare på FlixFöretag upp till 15 minuter före planerad avresetid. Tur- och returresa räknas som en enda bokning.

5.3 Vid avbokning utfärdas ett så kallat tillgodokvitto (rabattkod). Detta tillgodokvitto gäller i 12 månader från utfärdandedatumet och ger resenären rätt att inom denna tid göra en ny bokning till samma värde. Om priset på den nya bokningen är högre än tillgodokvittots värde, ska mellanskillnaden betalas. Om priset är lägre sparas restbeloppet och kan utnyttjas vid en annan bokning. Vid tidsmässigt begränsade kampanjer kan avvikelser från dessa regler förekomma. Kampanjvillkoren som finns på webbportalen behandlar detta närmare.

5.4 För avbokningar kan en avbokningsavgift tillkomma per avbokad resa och resenär. Värdet på tillgodokvittot från avbokningen avser biljettvärdet minus eventuell avbokningsavgift. Om resenärens namn ändras, måste mellanskillnaden betalas om priset för resan har stigit under tiden. Att ändra telefonnummer är gratis.

5.5 Om en avbokningsvoucher används för en bokning gäller samma villkor för avbokningar även för den nya resan.

5.6 Om en biljett inte används för resan och FlixCompanies står som transportföretag, kommer biljettpriset att återbetalas vid uppvisande av biljetten, med ett avdrag för en handläggningsavgift per resa och passagerare, såvida inte passageraren kan bevisa att en skada eller skador till ett mindre belopp har uppstått. Det är passagerarens ansvar att bevisa att biljetten inte har använts. Det genereras en biljett för varje person på varje resa. Resor med byten (anslutande trafik) räknas som en resa. Denna begäran kan göras informellt inom 3 månader. Den ska skickas till Flix eller FlixBus DACH, med postadressen Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland eller FlixBus DACH GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Tyskland. Handläggningsavgiften reduceras till 2 EUR (eller motsvarande belopp i gällande valuta) per passagerare och resa plus eventuella banköverföringsavgifter om transportören är Flix SE eller FlixBus DACH GmbH och begäran görs direkt efter resan eller senast inom en vecka efter att biljetten slutat gälla. Handläggningsavgiften baseras därmed på när begäran om återbetalning av ej utnyttjad resa skickas in. 5.6 gäller ej biljetter utfärdade av FlixTrain GmbH.

5.7 Samtliga ovan nämnda transportersättningar, avbokningsavgifter och eventuella överföringsavgifter utgår inte om ersättningen beror på omständigheter för vilka Flix SE eller FlixCompanies kan hållas ansvariga. Betalning av transportersättning, minus ev. administrationsavgift samt eventuell överföringsavgift, görs uteslutande till det konto som kunden har angivit vid beställningen, och vid betalning med kreditkort till motsvarande belastningskonto.

5.8 Avvikande avbokningspolicyer i några Carriers villkor gäller inte.

6 Serviceavgift

En serviceavgift på 0,99 EUR (eller motsvarande belopp i gällande valuta) tillkommer per bokning. Avgiften debiteras per bokning för användning av bokningssidan, appen eller andra kundinriktade verktyg, t.ex. “Hantera min bokning/självbetjäningsverktyg för att ändra resor eller lägga till bagage”.

Om kunden avbokar tjänsten återbetalas inte serviceavgiften. Vid bokning via telefon (Kundservice) eller hos någon av våra agenturer och offline-återförsäljare, kan ytterligare avgifter tillkomma.

7 Jurisdiktion

Jurisdiktion för handlare, juridiska personer och naturliga personer, som inte har någon allmän jurisdiktion i inlandet, samt för fysiska personer, som efter slutet transportavtal är bosatta eller uppehåller sig i utlandet, vars bostadsort eller uppehållsort vid tiden för klagomålet inte är känd, är München.

8 Vissa bestämmelsers ogiltighet

Om enskilda bestämmelser inom dessa allmänna affärs- och särskilda bokningsvillkor skulle bli, helt eller delvis, verkningslösa eller ogiltiga, ska detta i princip inte äventyra avtalets giltighet som helhet.

II Avvikande landsspecifika bestämmelser

1.  Sverige

 • om 4.1: I Sverige accepteras bara kortbetalning ombord (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). I Sverige kan biljetten dessutom köpas från bussföraren med mobila, NFC-baserade betalningslösningar (till exempel: Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Polen

 • om 4.1: Enbart kortbetalningar (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JBC, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) och BLIK-system godtas för betalning ombord på fordonen, för anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o.
 • om 4.4.1, 4.4.2, 5.6: Dessa bestämmelser gäller inte för förbindelser som trafikeras av FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • om 5.1: En avbokning kan inte göras genom att inte använda biljetten och senare ansöka om en återbetalning för anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. eller en Carrier vars säte är i Polen.
 • om 5.4: En avbokningsavgift gäller inte för anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. eller någon Carrier vars säte är i Polen.
 • om 6: För betalningar i polska zloty är serviceavgiften 2,99 PLN.

3. Tjeckien

 • om 5.4: Avbokningsavgiften ska inte gälla resor som betalats med tjeckiska kronor (CZK).
 • om 7: Alla eventuella rättstvister mellan FlixBus CZ s.r.o. och en passagerare ska framföras inför en domstol i Tjeckien.

4. Storbritannien

 • om 5.6: En återbetalning av biljettpriset efter biljettens utgång är inte möjlig för anslutningar som drivs av FlixBus UK Limited eller någon Carrier vars säte är i Storbritannien.

5. Frankrike

 • om 5.6: En återbetalning av biljettpriset efter biljettens utgång är inte möjlig för anslutningar inom Frankrike som drivs av FlixBus France SARL eller någon Carrier vars säte är i Frankrike.

6. Portugal

 • om 5.6: En återbetalning av biljettpriset efter biljettens utgång är inte möjlig för anslutningar inom Portugal som drivs av FlixBus Portugal Unipessoal LDA eller någon Carrier vars säte är i Portugal.

7. Ukraina

 • om 4.5.1: Det totala biljettpris som anges i online-butiken inkluderar eventuella betalningsavgifter som debiteras av tredjepartsleverantörer (från FlixBus-sidan) för den betalningsmetod som du väljer och som du måste betala, såväl som lagstadgad moms.
  Oaktat vad som i övrigt anges häri, kommer det totala pris som anges i online-butiken och som ska betalas av kunden, inte att inkludera några avgifter från kundens bank och/eller finansinstitut, som dessa kan debitera enligt sina relevanta policyer eller lagar, utan FlixBus kännedom och medverkan. Dessa avgifter kan bland annat orsakas av dubbel valutaomvandling som tillämpas av kundens relevanta bank/finansiella institut. Parterna härtill godkänner och bekräftar således att det kan tillkomma avgifter som ska betalas av kunden och att FlixBus inte har någon koppling till detta och ansvarar inte för sådana extra avgifter.

8. Danmark

 • om 4.1: Försäljning ombord är inte tillgängligt i Danmark.