Om du upplever problem på den här webbplatsen får du gärna ringa +46 (0)850 513 750 eller använda FlixBus Google Assistant-appen.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Åka buss klimatneutralt, går det?

FlixBus klimatkompensation – så fungerar det

När du bokar din biljett på FlixBus.se eller i appen bockar du bara för klimatkompensation när du gått vidare till betalningssidan. De koldioxidutsläpp som uppstår för din resa beräknas då utifrån sträckan, för varje passagerare, exakt på kilometern. Det uträknade priset läggs automatiskt på biljettpriset. Din klimatkompensation uppgår till ungefär mellan 1-3 procent av resans pris. Beloppet investeras i ett klimatprojekt som certifierats enligt internationella miljöstandarder. I projektet kompenseras den uppkomna mängden koldioxid. 

Res grönt! – bättre för klimatet

Våra bussar är påvisbart bränslesnåla och är ytterst sparsamma när det gäller utsläpp av växthusgaser. För närvarande har FlixBus faktiskt även eldrivna långdistansbussar på marknaden, men eftersom att majoriteten av våra bussar inte går på el, kan du som kund nu kompensera för klimatbelastningen för din individuella resa, tack vare vårt samarbete med ClimatePartner. Utifrån principen om handel med utsläppsrätter investeras ditt frivilliga miljöbidrag vid bokningen i ett certifierat klimatskyddsprojekt som kompenserar för motsvarande mängd koldioxidutsläpp.

Så här används ditt kompensationsbidrag 

Genom din klimatkompensation hos FlixBus finansierar du ett klimatprojekt för energieffektiva ugnar i Rwanda som är godkänt av FN och har fått Gold Standard-märkning. De här effektiva brännugnarna bidrar till att cirka 80% mindre bränsle förbrukas vid matlagning på Rwandas landsbygd jämfört med de annars mycket vanligt förekommande traditionella eldstäderna. På så sätt hjälper projektet till att bevara den lokala skogen, som utgör ett livsutrymme för bland annat jordens sista bergsgorillor, och bidrar därmed till det globala klimatskyddet. Dessutom bidrar projektet till en hållbar utveckling i Rwanda, ett land som annars hör till ett av världens minst socioekonomiskt utvecklade länder. Projektet bidrar till lokalbefolkningen, exempelvis på följande sätt:

  • Subventionering av ugnar av modell Save80 för lokala familjer
  • Högre livskvalitet genom lägre kostnader och mindre tidsåtgång vid insamling av bränsle
  • Medicinska studier visar på en förbättrad lungfunktion hos användarna

Så här användes ditt kompensationsbidrag under 2016

Under 2016 användes din klimatkompensation för att stödja ett vindkraftprojekt på ön Aruba i Västindien. Genom att bygga och underhålla vindgeneratorer finansierar vi alternativa och hållbara energikällor. Vindkraftsparken på ön är ett viktigt pionjärprojekt för hela Västindien för regional förnybar energi. Investeringarna i vindkraft förbättrar den nationella energiförsörjningstryggheten, bidrar till det globala klimatskyddet och gynnar utvecklingen av hållbara energikällor. Förutom klimatskyddet ger projektet värdefulla bidrag till lokalbefolkningen:

  • Ökat oberoende av utländska energikällor genom att stärka regionens självförsörjning
  • Stärker det lokala näringslivet genom att skapa nya arbetsplatser vid byggnad, drift och underhåll av anläggningarna
  • Den regionala infrastrukturen gynnas tack vare vindkraftprojektet
  • Den lokala luftkvaliteten förbättras genom att skadliga ämnen som uppstår vid elproduktion från fossila energikällor undviks