Grön framtid inom reseindustrin

Res grönt med FlixTrain!

Våra tåg i Sverige kör med 100% förnybar energi från vind och vatten. Tillsammans med våra klimatmedvetna kunder jobbar vi för transformativa förändringar för hållbar mobilitet i framtiden.

Läs mer om hållbarhet på vår tågsida:

Hållbarhet

Vår vägledande princip: Undvik - Minska - Kompensera!

Vi är ett dynamiskt, entusiastiskt, tekniskt framåtriktat företag med ett större syfte - smart och grön mobilitet för alla att resa. Vårt mål är att bli 100% koldioxidneutrala i framtiden. För att uppnå detta kommer vi att:

  • Öka användningen av förnybar energi genom alternativa driv- och bränsletekniker
  • Säkerställa höga miljöstandarder för vår FlixBus-flotta i Sverige
  • Förbättra energieffektiviteten i verksamheten med hållbarhetstänk på våra kontor och i våra resepolicyer
  • Skapa en rättvis kompensationsmodell för återstående utsläpp

 

Innovationer inom transportindustrin

Innovation utgör ryggraden i vår verksamhet. Vi strävar efter att bli en trendsättare när det gäller byte av fossila bränslen mot alternativ förnybar energi, där vi ser till möjligheter att köra bussar på vätgas och biogas.
År 2018 startade FlixBus redan pilotprojekt med världens första elektriska långdistansbussar i Frankrike och Tyskland. I februari 2020 provade vi ett annat pilotprojekt med solcellspaneler på busstaket på en av våra busslinjer mellan Dortmund och London (via Eindhoven, Antwerpen, Brygge och Calais), vilket minskade utsläppen med 7% i genomsnitt under de första veckorna.

Klimatkompensation sker genom vår internationellt kända NGO-partner atmosfair.

Att resa med buss är klimatsmart, men inte 100% utsläppsfritt. Vi ger även passagerare möjligheten att själva kompensera för sina koldioxidutsläpp direkt i bokningen. Vi samarbetar med UN Gold Standard-miljöorganisationen atmosfair som stödjer klimatprojekt för en hållbarare framtid.

Klimatkompensera din resa

När du bokar din resa på FlixBus.se eller i appen, bockar du bara för rutan om klimatkompensation efter att du valt din resa.

Koldioxidutsläppen från din resa beräknas sedan baserat på resans avstånd. Det beräknade beloppet läggs automatiskt till i kassan. Avgiften är vanligtvis 1–3% av biljettpriset. Självklart kompenserar vi 100% av våra egna affärsrelaterade resor! #WalktheTalk.

Vart går pengarna?

75% av din klimatkompensation används för att fullt ut kompensera utsläppen i samband med resan genom att finansiera bränsleeffektiva spisar på landsbygden i Rwanda . Resterande 25% går till ” Future of Mobility Fund som samarbete mellan FlixBus och atmosfair för att jobba mot en hållbar framtid inom reseindustrin samt avkolning i de städer och samhällen där vi kör vår verksamhet. Här hjälper ditt bidrag till att ta fram nya koldioxidneutrala tekniker från laboratoriet och ut på vägen för verklig påverkan. Du kommer också att stödja lokala samhällen, icke-statliga organisationer och volontärgrupper för att göra miljövänliga levnadsval tillgängliga för alla. Över hela världen väljer drygt 6,5% av våra passagerare att klimatkompensera sina resor med oss.

Renare matlagning för hälsa och miljö i Rwanda

På landsbygden i Rwanda lagas maten ofta över öppen eld, vilket bidragit till skövling av skog och ineffektiv användning av veden. Med hjälp av FlixBus kunder och andra samarbetspartners subventionerar atmosfair försäljningen av högeffektiva spisar - så kallade Save80 - som använder 80 procent mindre ved, minskar de enorma koldioxidutsläppen och skogsskövlingen. Dessutom har atmosfairs lokala partners SaferRwanda och Rwanda Women's Network anställt arbetare för att montera kaminerna på plats och driva försäljningen över hela landet, vilket tillhandahåller jobb och utbildning för över 200 anställda hittills. Projektet är certifierat av FN och märkt med Gold Standard, som även granskas regelbundet. Fram till 2020 har projektet sparat mer än 300 000 ton koldioxid.

Save80-spisarna reducerar dessutom rökbildning och är därmed bättre för hälsan. Organisationen atmosfair samarbetar för närvarande med NGO Buana eV för att genomföra en fältstudie där man undersöker hur användning av Save80-kokplattor förbättrar lungfunktionen hos lokalborna jämfört med vanlig öppen eld.

Sedan 2017 har FlixBus kunder kompenserat mer än 60 000 ton koldioxid genom Rwanda-projektet. Detta motsvarar mer än 2 miljarder kilometer som FlixBus har rest!

Laddningsstationer för elbussar

Som det första företaget världen, testar FlixBus eldrivna långdistansbussar. År 2018 rullade vi ut den första eldrivna bussen på vägarna Tyskland. Ditt bidrag hjälpte till att bana väg för denna milstolpe och framtida elbussar genom att finansiera den nödvändiga infrastrukturen för laddstationer. Bristen på laddstationer som kan förse stora fordon med el är ett av de största hindren som för närvarande hindrar elbussar från att ta över våra vägar för långdistanstrafil.

Elbussen körde mellan Mannheim och Frankfurt i 12 månader och sparade ca 1 ton koldioxid per 1000 km. Koldioxidavtrycket av bussens litiumjärnfosfatbatteri kompenserades således till fullo efter cirka 39 000 km.

Elektriska lastcyklar sätter leveranstjänster på gröna hjul

2016 frågade vi på Facebook vad ni som kunder vill att era klimatbidrag går till. Med fler än 1000 röster föll beslutet om att stödja hållbar stadstransport genom att finansiera elektriska lastcyklar. Tack vare era bidrag har vi tillhandahållit 16 lastcyklar till 5 olika sociala organisationer, däribland Foodsharing eV, Tafel och Caritas i 11 städer över hela Tyskland och 2 städer i Österrike. Under pandemin 2020 donerades fyra cyklar till sociala organisationer som levererade mat och varor till utsatta grupper. När cyklarna inte används kommer de att göras tillgängliga för allmänheten gratis via vår uthyrningsplattform.

Av de 16 cyklarna har 13 donerats till Foodsharing för att stödja deras arbete med att minska matsvinnet. Matsvinn är en stor del i växthusgasutsläppen, eftersom ungefär en tredjedel av all mat som produceras världen över går till spillo varje år. Volontärerna på plats använder cyklarna för att dela ut överbliven mat till välgörenhetsorganisationer och andra behövande. Tack vare lastcyklarna har volontärerna delat ut cirka 100 ton mat varje år och istället för bränsledriven transport därmed sparat på koldioxidutsläpp motsvarande ca 700 ton. Mängden koldioxid kan jämföras med en FlixBus som kört runt ekvatorn 21 gånger.

Utbildning om klimat och miljö

Kött eller växtbaserat? Flyg eller buss? Vilken skillnad gör det för klimatet? Det här är en fråga som 4:e klassare får lära sig om via utbildning som finansierats med era klimatbidrag. Lektionerna är professionellt utformade och undervisas av den pedagogiska ideella Deutsche Umweltaktion (DUA), där barn får lära sig om sitt koldioxidavtryck på ett roligt och pedagogiskt sätt. Totalt har 32 lektioner hållts i skolor i Tyskland, Frankrike och Österrike.

Solenergi för SOS barnbyar

År 2020 finansierade ditt klimatbidrag installationen av ett solcellssystem och en plug-in hybridbil för SOS-barnbyn i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina. Detta solsystem kommer att ge ren el till de ca. 100 barn och personal som bor i byn och ersätta elförbrukningen från den annars kolbaserade källan. Dessutom kommer den rena elen att användas för att ladda bilen och möjliggöra löpande ärenden runt staden på ett hållbart sätt. Solsystemet sparar därmed cirka 24 ton koldioxid varje år. Det motsvarar ungefär att flyga 10 gånger från Berlin till New York och tillbaka.

SOS-barnbyar erbjuder familjehem till föräldralösa barn. Byn i Sarajevo byggdes för att ta hand om föräldralösa barn under det bosniska kriget och har sedan dess gett ett nytt hem till barn i nöd.