Åka buss klimatneutralt, går det?

Res grönt med FlixBus

Så här används ditt kompensationsbidrag under 2016

Under 2016 används din klimatkompensation för att stödja ett vindkraftprojekt på ön Aruba i Västindien. Genom att bygga och underhålla vindgeneratorer finansierar vi alternativa och hållbara energikällor. Vindkraftsparken på ön är ett viktigt pionjärprojekt för hela Västindien för regional förnybar energi. Investeringarna i vindkraft förbättrar den nationella energiförsörjningstryggheten, bidrar till det globala klimatskyddet och gynnar utvecklingen av hållbara energikällor. Förutom klimatskyddet ger projektet värdefulla bidrag till lokalbefolkningen:

  • Ökat oberoende av utländska energikällor genom att stärka regionens självförsörjning
  • Stärker det lokala näringslivet genom att skapa nya arbetsplatser vid byggnad, drift och underhåll av anläggningarna
  • Den regionala infrastrukturen gynnas tack vare vindkraftprojektet
  • Den lokala luftkvaliteten förbättras genom att skadliga ämnen som uppstår vid elproduktion från fossila energikällor undviks
Miljöstatistik över vanliga transportmedel

Res grönt! – bättre för klimatet

Bussarna från FlixBus har är påvisbart bränslesnåla och är ytterst sparsamma när det gäller utsläpp av växthusgaser. Men inte ens den miljövänligaste buss kan köra helt utan utsläpp. Därför kan du som kund nu, tack vare vårt sammarbete med ClimatePartner, kompensera för klimatbelastningen för din individuella FlixBus resa. Utifrån principen om handel med utsläppsrätter investeras ditt frivilliga miljöbidrag vid online-bokningen i ett certifierat klimatskyddsprojekt som kompenserar för motsvarande mängd koldioxidutsläpp.

Res miljövänligt med FlixBus

FlixBus klimatkompensation – så fungerar det

När du bokar online i FlixBus-biljettshop bockar du bara för klimattillägg när du har valt din resa. De koldioxidutsläpp som uppstår för din resa beräknas då utifrån sträckan, för varje passagerare, exakt på kilometern. När du beställer biljetten läggs det uträknade beloppet automatiskt på biljettpriset. Ditt miljötillägg uppgår till ungefär en till tre procent av resans pris. Beloppet investeras i ett klimatprojekt som certifierats enligt internationella miljöstandarder. I projektet kompenseras den uppkomna mängden koldioxid.