Lagstadgade rabatter i Polen

1. 100 % - Gränsvakter - illegal invandring

Gränsvakter som utför officiella uppdrag för att förebygga och motverka illegal invandring, framför allt på internationella transportrutter.

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb och express


2. 95 % - Ledsagare åt blinda personer

person som ledsagar en blind person på resan

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb

3. 95% - Vårdgivare krigsinvalid

en person som ledsagar en krigsinvalid som anses helt oförmögen att arbeta och bo själv.

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb

4. 95 % - Vårdgivare åt personer som inte kan bo själva

en person som ledsagar en person som inte kan bo själv

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb

5. 93 % - Blinda personer

blinda personer som inte anses kunna bo själva

- giltig för reskategori: reguljär

6. 78 % - Gränsvakter

Uniformerade gränsvakter som utför officiella uppdrag för att skydda en landsgräns, i patrullerande tjänst, eskorterar kvarhållna personer eller utför aktiviteter relaterade till gränstrafikkontroll

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb

7. 78 % - Tull- och skattetjänstemän

Tull- och skattetjänstemän som utför officiella uppgifter för att skydda en landsgräns enligt specifikation i sektion V i akten från den 16 november, 2016 angående nationell skatteadministration (Journal of Laws, item 1947)

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb

8. 78 % - Polistjänstemän

uniformerade polistjänstemän som eskorterar kvarhållna personer eller skyddad egendom, transporterar specialpost, i patrullerande tjänst och som hjälper eller assisterar aktiviteter för att hjälpa myndigheter

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb

9. 78 % - Soldater från militärpolisen

soldater från militärpolisen och det militära som utför officiella patrulleringar och andra officiella aktiviteter vad gäller allmän transport

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb

10. 78 % - Funktionshindrade barn

barn och ungdomar (upp till 24 år) med funktionshinder eller handikapp, i behov av transport från hemmet till följande:

förskola, skola, högre utbildningsinstitution, vård- och utbildningsinstitutioner, utbildande träningsinstitutioner, specialskolor, centra som hjälper barn och ungdomar att möta skol- och studiekrav, rehabilitering och utbildningscentra, socialvårdshem, vårdanläggningar, psykologisk och pedagogisk konsultationsklinik inklusive specialkliniker och rehabiliteringsvistelser - och tillbaka igen

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb

11. 78 % - Ledsagare åt funktionshindrade barn och ungdomar

en förälder eller vårdgivare som ledsagar ett barn eller ungdom med funktionshinder eller handikapp till:

förskola, skola, högre utbildningsinstitution, vård- och utbildningsinstitutioner, utbildande träningsinstitutioner, specialskolor, centra som hjälper barn och ungdomar att möta skol- och studiekrav, rehabilitering och utbildningscentra, socialvårdshem, vårdanläggningar, psykologisk och pedagogisk konsultationsklinik inklusive specialkliniker och rehabiliteringsvistelser - och tillbaka igen

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb

12. 78% - Krigsinvalider som inte kan arbeta och bo själva

en krigsinvalid som anses helt oförmögen att arbeta och bo själv

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb

13. 78 % - Civilsoldater

soldater med civiltjänst förutom temporära perioder, samt personer som utför den här typen av uppgifter

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb

14. 78 % - Barn upp till 4 år

barn upp till 4 år med egen sittplats

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb

15. 78 % - Blinda civiloffer från militäroperationer

blinda civila offer efter militäroperationer, som anses oförmögna att bo själva

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb

16. 78 % - Funktionshindrade studenter

studenter (upp till 26 år) med funktionshinder eller handikapp, i behov av transport från hemmet till följande:

förskola, skola, högre utbildningsinstitution, vård- och utbildningsinstitutioner, utbildande träningsinstitutioner, specialskolor, centra som hjälper barn och ungdomar att möta skol- och studiekrav, rehabilitering och utbildningscentra, socialvårdshem, vårdanläggningar, psykologisk och pedagogisk konsultationsklinik inklusive specialkliniker och rehabiliteringsvistelser - och tillbaka igen

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb

17. 51 % - Blinda personer

blinda personer som inte anses kunna bo själva

- giltig för reskategorier: snabb, extra snabb

18. 51 % - Veteraner

veteraner eller andra berättigade personer - pensionärer, invalider och personer som får pensionspeng eller föräldraersättning

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb

19. 51 % - Antikommunistiska oppositionsaktivister och människor förtryckta av politiska skäl

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb

20. 49 % - Personer som inte kan bo själva

personer som inte kan bo själva förutom blinda personer som anses oförmögna att bo själva

- giltig för reskategorier: reguljär

21. 37 % - Barn över 4 år

barn över 4 år fram till obligatorisk skolgång

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb

22. 37 % - Blinda personer 

blinda personer som inte anses kunna bo själva

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb

23. 37 % - Funktionshindrade veteraner

skadade veteraner som får sjukpension för skador eller sjukdomar till följd av deltagande i aktiviteter utanför det egna landet

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb

24. 37 % - Krigsinvalider

- giltig för reskategorier: reguljär, snabb, extra snabb

25. 37 % - Personer som inte kan bo själva 

personer som inte kan bo själva förutom blinda personer som anses oförmögna att bo själva

- giltig för reskategorier: snabb, extra snabb

26. 33% - Hedersblodgivare 

Blodgivare som har lämnat blod eller blodkomponenter minst 3 gånger, inklusive plasmadonation efter att ha återhämtat sig från COVID-19

- giltig för resekategorier: reguljär, snabb