Transaktionsavgifter

Följande tabell listar de länder där en transaktionsavgift debiteras och vad transaktionsavgiften ligger på.

Länder Transaktionsavgift %
Nederländerna 1.5 %
Belgien 1.5 %
Luxemburg 1.5 %

Transaktionsavgiften är en procentandel av det totala köpets värde. Därför läggs även moms till på denna avgift.

Mer information hittar du i våra allmänna villkor.