I. För FlixCompanies: Allmänna transportvilkor

Datum: 20.11.2023

1 Användarvillkor

Dessa transportvillkor gäller för passagerartransporter för FlixBus långdistansnätverk för bussar. Transport på FlixTrains järnvägsnät styrs av separata transportvillkor.

Transportmedlen är till för persontransporter.

1.1 Transportvillkoren gäller för persontranport i Flix SE:s nätverket (här kallat "Flix") i enlighet med EU:s förordning 181/2011. Fordonen används för transport av passagerare. Såvitt tjänsten tillhandahålls av samarbetspartners (här kallat "Partners") gäller deras allmänna affärsvillkor och specifika transportvillkor uteslutande. Dessa finns på våra partners respektive webbplatser. Observera att deras villkor kanske enbart finns tillgängliga på engelska. Partners påtar sig inga transportskyldigheter med FlixBus-varumärket, med undantag för linjerna 96 Wien - Graz och X96 Wien flygplats - Graz, som drivs av Dr. Richard Linien & co KG.

2 Rätt till transport

2.1 Rätt till transport finns i den utsträckning som ett transportavtal har ingåtts.

2.2 Bokningsbekräftelsen (se artikel 3.1) ger passageraren rätt till en resa mellan den startpunkt och destination som anges på biljetten. En senare påstigning eller tidigare avstigning är inte tillåtet enligt lag.

2.3 Om bokningen görs ombord på fordonet råder transportskyldighet endast i de fall där det finns tillräckligt med lediga sittplatser för hela resan.

2.4 Skyldighet att stanna vid en icke-obligatorisk hållplats gäller endast om en bokning har gjorts från eller till denna hållplats inom motsvarande förbokningsperiod. Hållplatser utan obligatoriskt stopp markeras som sådana i respektive tidstabell. Motsvarande förbokningsperioder finns i respektive tidtabell.

3 Färdbevis, transportavgifter

3.1 Vid transport måste de fasta transportavgifterna betalas. För detta ändamål utfärdar Flix färdbevis. Som färdbevis gäller bokningsbekräftelsen i utskriven eller elektronisk form (PDF-fil) tillsammans med ett giltigt officiellt foto-ID som tillhör passageraren. Vid köp ombord på fordonet kommer handskrivet eller utskrivet kvitto att betraktas som både bevis på inköp och bokningsbekräftelse. En biljett genereras per person och resa. Förbindelser med byten räknas som en resa. Vid bokning måste passagerarens för- och efternamn och, om tillämpligt, födelsedatum anges. En kontroll av rätt till transport görs genom att busschauffören eller stationspersonalen jämför passagerarens namn med den aktuella bokningslista som visas på busschaufförens eller stationspersonalens mobiltelefon. Detta görs företrädesvis genom att biljetterna skannas.

3.2 Passageraren måste boka en biljett före avgång. Påstigning i fordonets passagerarutrymme är endast tillåtet med en giltig bokningsbekräftelse.

3.2.1 Resor kan bokas på Flixs webbportaler och telefonappar, via distributörer, ombord på fordonet (fullpris) och på de busshållplatser som har egen servicepersonal. Bokning ombord på fordonet är endast möjligt i de fall där det finns tillräckligt med lediga sittplatser för hela resan. Därför rekommenderar vi att man köper en biljett i förväg (via internet, app eller agentur).

3.2.2 En bokningsbekräftelse (orderdata) sparas, är tillgänglig på webbportalerna och kan även skickas till passageraren via e-post om det behövs.

3.2.3 Varje passagerare med en giltig biljett har rätt till en plats. Resenärer med barn eller personer med nedsatt rörlighet har prioritet vid val av sittplats.

3.3 Biljettköp på internet:

3.3.1 Produkterna så som de presenteras i onlinebutiken – på internet och i telefonappen – utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande utan en icke-bindande onlinekatalog där den potentiella passageraren kan göra en förfrågan. Genom att klicka på knappen ”boka”/”till betalning” upprättas en bindande beställning för varorna i kundvagnen. En biljett genereras per person och resa. Förbindelser med byten räknas som en resa. Efter att beställningen har skickats får du på en gång en automatiskt e-postbekräftelse som meddelar att beställningen har mottagits. Transportavtalet ingås endast när Flix har godkänt beställningen genom en mottagningsbekräftelse. Mottagningsbekräftelsen sker tillsammans med den automatiska e-postbekräftelsen eller separat efteråt.

3.3.2 På grund av teknikens nuvarande tillstånd går det inte att garantera att datakommunikationen via internet kommer att vara felfri och/eller tillgänglig när som helst. Det är inte möjligt att utveckla och använda datorprogram (mjukvara) och databehandlingssystem (hårdvara) som är helt felfria och det går inte heller att eliminera osäkerheter som är relaterade till internetanvändning. Därför kan inte Flix ta på sig ansvaret för eller garantera att deras webbplatser och tekniska system alltid är tillgängliga utan några typer av avbrott. På grund av internets tekniska egenskaper går det i synnerhet inte att garantera en permanent tillgång till internetbokning. Man har inte rätt till ett insparnings- eller kampanjpris om systemet på grund av tekniska problem endast är tillgängligt igen vid ett senare tillfälle (t.ex. efter utgången förköpsperiod).

3.3.3 Det bör noteras att vid distansförsäljning av den här typen, dvs. transportavtal som har ingåtts över internet där näringsidkaren åtar sig att tillhandahålla tjänsten vid en viss tidpunkt eller inom en viss tidsram – annat än vid online-postorder – gäller inte de lagbestämmelser om ångerrätt som gäller för distansavtal. Våra avbokningsvillkor förblir dock opåverkade.

3.4 Bemannade försäljningskontor:

Försäljningsbyråer, biljettbutiker och kundserviceavdelningen hos FlixCompanies kan alla boka din resa eller avboka mot en serviceavgift. Butiksserviceavgiften beror på butikens plats.

3.5 Transportpris:

3.5.1 Det finns inget krav på att alla prisnivåer eller priskvoter ska kunna bokas på alla bokningsställen. I synnerhet kan insparnings- eller kampanjpriser delvis endast vara tillgängliga på internet.

3.5.2 Biljettpriset gäller enbart för transport av personer. Ytterligare tjänster som exempelvis platsbokning och transport av cyklar, extra- eller specialbagage faktureras separat.

3.5.3 För reducerade priser finns särskilda bokningsvillkor. Avgörande i detta avseende är de villkor som publicerades i det sambandet.

4 Ogiltiga färdbevis

Passagerare har skyldighet att presentera både biljett och giltigt foto-ID på begäran av anställda hos FlixCompanies vid slumpmässiga biljettinspektioner där biljettens giltighet kontrolleras.

5 Förhöjd transportavgift

5.1 En passagerare är skyldig att betala en förhöjd transportavgift om hen påträffas ombord på ett fordon utan att ha bokat en plats för resan genom förköp eller vid påstigning.

5.2 En passagerare som vid en kontroll inte har en giltig bokning är skyldig att ange sina korrekta personuppgifter och att identifiera sig på begäran.

5.3 Den förhöjda transportavgiften är dubbelt så mycket som det normala priset för den sträcka som passageraren har rest, men inte mindre än 60 euro, plus priset för sträckan som passageraren har kvar att resa till destinationen. Om passageraren inte kan bevisa hur långt hen har rest kommer förbindelsens startpunkt att användas för att beräkna den förhöjda transportavgiften.

5.4 Den förhöjda transportavgiften ska betalas omedelbart, men senast två veckor efter mottagande av betalningsanmodan i textform. När denna period har gått ut debiteras en behandlingsavgift på 5 euro för varje skriftlig betalningsansökan, såvida inte passageraren kan bevisa att kostnaderna för bearbetningen inte uppkommit eller uppkommit till en lägre nivå. FlixCompanies förbehåller sig rätten till ytterligare civilrättsliga och/eller straffrättsliga åtal.

6 Tidtabeller

6.1 Ändringar av godkända och publicerade restider, datum, rutter och priser som sker av goda anledningar, i synnerhet för implementering av beslut av tillsynsmyndigheter, förblir reserverade.

6.2 Om en förbindelse i tidtabellen är märkt med anmärkningen “underställd officiellt godkännande” krävs fortfarande ett officiellt godkännande för den angivna förbindelsen (anslutning, hållplats, resedag, pris eller liknande). Godkännandeprocessen, som är en förutsättning för att den publicerade transportanslutningen ska inkluderas i färdplanen, är ännu inte färdigställd.

6.3 Ändringar i tidtabeller som träder i kraft efter det att ett avtal har ingåtts och som inte kan hänföras till transportören (till exempel längre effekter av naturkatastrofer eller permanenta byggplatser) ger inte passageraren rätt att kräva ersättning, förutsatt att skillnaden från respektive avtalade avgångs- och ankomsttider är oväsentlig, dvs. upp till 2 timmar. En väsentlig ändring av tidtabellen berättigar passageraren att kostnadsfritt dra sig ur transportavtalet. För det ändamålet kan passagerare vända sig till antingen telefonkundtjänsten

 • Samtal från Tyskland och Schweiz (tysk fast telefoni): +49 30 300 137 300
 • Samtal från Österrike (österrikisk fast telefoni): +43 820 910 340
 • Samtal från Italien (italiensk fast telefoni): +39 (02) 947 59 208
 • Samtal från Frankrike (fransk fast telefoni): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Samtal från Storbritannien (brittisk fast telefoni): +44 1491 502156
 • Samtal från Kroatien (kroatisk fast telefoni): +385 1 300 0803
 • Samtal från Danmark (dansk fast telefoni): +45 35 15 40 55
 • Samtal från Sverige (svensk fast telefoni): +46812411600
 • Samtal från Polen (polsk fast telefoni): +48 22 307 93 34
 • Samtal från Ungern (fast ungersk telefoni): +36 1 701 04 78
 • Samtal från Ukraina (fast rumänsk telefoni): +4 0373 808 000
 • Samtal från Ukraina (fast ukrainsk telefoni): +38 044 228 1473*

eller skicka ett e-postmeddelande på service@flixbus.se. Passageraren får inte ha påbörjat resan. Passagerarens övriga rättigheter förblir opåverkade.

7 Avgång

7.1 Vi rekommenderar att passagerarna befinner sig på avgångsplatsen 15 minuter före avgång.

7.2 Om passageraren inte befinner sig på avgångsplatsen vid planerad avgångstid upphör rätten till transport att gälla och den bokade resan kan säljas till någon annan.

7.3 Om passageraren per SMS, e-post eller på annan skriftlig väg har informerats om en försening för avgången upphör rätten till transport att gälla på grund av icke-närvarande passagerare först efter den försenade avgångstid som nämns i SMS:et eller e-postmeddelandet.

7.4 Kontrollen av rätt till transport görs genom att busschauffören eller stationspersonalen jämför passagerarens namn med den aktuella bokningslista som visas på busschaufförens eller stationspersonalens mobiltelefon. Detta görs företrädesvis genom att biljetterna skannas. I undantagsfall måste passageraren presentera bokningsbekräftelsen i utskriven eller elektronisk form (som PDF-fil) och ett giltigt officiellt foto-ID (identitetskort, pass inklusive visum, om nödvändligt) på busschaufförens eller servicepersonalens begäran.

8 Byten

8.1 Den publicerade reguljära trafiken består vanligtvis av kontinuerliga förbindelser. I vissa fall kan man behöva göra ett byte.

8.2 Om ett byte är inplanerat garanterar FlixCompanies vidare transport ända fram till den bokade destinationen. Om en anslutningsbuss i undantagsfall inte kan vänta på en försenad buss erbjuder FlixCompanies en ersättningstransport. I enskilda fall kan detta också utföras av bussar från andra företag, bilar eller tåg. Man har inte rätt att kräva ett specifikt färdmedel. Om det är ett långt avstånd till destinationen eller om det inte finns några rimliga alternativa förbindelser förrän dagen därpå, erbjuds passageraren en gratisnatt på ett mellanklasshotell.

8.3 Förordningen som beskrivs i ovanstående avsnitt gäller endast fall när passageraren har bokat en kontinuerlig anslutning inom en och samma bokning med Flix. Om passageraren själv bokar enskilda sträckor som innefattar byten får passageraren själv ta på sig risken att missa en anslutning. Passageraren har i dessa fall inte rätt till ersättningstransporter eller hotellövernattning. Flix eller FlixCompanies gör dock alla rimliga ansträngningar för att informera de berörda passagerarna om alternativa anslutningar.

8.4 Ett byte till transporttjänster som inte utförs av FlixCompanies kan inte garanteras.

9 Passagerarens allmänna skyldigheter

9.1 Busschauffören och servicepersonalens instruktioner ska följas.

9.2 Busschaufförer och expeditionspersonal har behörighet att neka personer som uppenbarligen är berusade eller påverkade av andra droger. Detsamma gäller för passagerare som av andra anledningar kan utgöra en fara för de andra passagerarna eller på andra sätt kan påverka medresenärernas välmående negativt. I sådana fall har man inte rätt till ersättningstransport.

9.3 Det är förbjudet att röka i bussen, vilket även inkluderar elektroniska cigaretter.

9.4 Passageraren är ansvarig för eventuella skador som hen på grund av oaktsamhet orsakar bussen.

9.5 Passagerare som avsiktligt eller oaktsamt orsakar nedsmutsning av bussen måste betala en städavgift på minst 100 euro till FlixCompanies. Passageraren får möjlighet att bevisa att det inte har uppstått någon skada eller att skadan är väsentligt lägre än den motsvarande nämnda summan.

9.6 Transportören får säga upp transportkontraktet utan förvarning om passageraren trots en (muntlig) varning uppträder så pass störande att transportören eller övriga passagerare inte längre kan fortsätta resan. Detta gäller också om passageraren inte följer sakligt grundade instruktioner (t.ex. säkerhetsanvisningar). Transportören har i detta fall rätt att behålla biljettpriset. Ett undantag är om passageraren uteblir på grund av en smittsam sjukdom enligt § 3 punkt 1 nr 2 VO-ABB. I detta fall har passageraren rätt till full återbetalning av biljettpriset.

9.7 Varje passagerare är enligt lag skyldig att använda säkerhetsbälten, förutsatt att bussen är utrustad med dem.

9.8 Vid pauser/stopp eller poliskontroller måste passagerarna lämna bussen på begäran av busschauffören och expeditionspersonal. Passageraren är skyldig att observera avbrottstiden som anges vid pauser av busschauffören och expeditionspersonal. Busschauffören har rätt att fortsätta resan om en passagerare inte har återvänt till bussen vid slutet av den angivna avbrottstiden, och ansvarar inte för frånvaro av en passagerare vid slutet av den angivna avbrottstiden.

10 Passagerarens särskilda skyldigheter vid internationella förbindelser

10.1 Varje passagerare som önskar transport över en internationell gräns är ensam ansvarig för att följa alla lagar och förordningar som avser nödvändiga resehandlingar, visum, utländsk valuta, tull och hälsoföreskrifter. FlixBus är inte ansvarig för eventuella konsekvenser på grund av passagerarens underlåtenhet att uppfylla sådana lagar och förordningar, även om dessa har ändrats efter bokningen.

10.2 Varje passagerare som önskar transport över en internationell gräns är ansvarig för att medföra alla nödvändiga resedokument och för att följa lagarna i varje land från, genom eller till vilket de önskar transport.

10.2.1 För medborgare i Europeiska unionen, Norge och Island accepteras i allmänhet deras nationella ID-kort som resedokument. Medborgare av alla andra nationaliteter måste medföra pass.

Observera att: uppehållstillstånd (som inte tillåter gränsövergångar), körkort, bibliotekskort, student-ID-kort, sjukförsäkringskort och liknande dokument, ej räknas som giltig resehandling.

10.2.2 Vi rekommenderar att passagerare självständigt kontrollerar inrese- och resekraven i destinationslandet/transitländerna genom att kontakta relevanta ambassader eller konsulat och genom att besöka webbplatsen europa.eu på: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. FlixBus ansvarar inte för några konsekvenser om en passagerare inte medför nödvändiga resedokument under resan.

10.3 Varje passagerare måste förse busschauffören eller servicepersonalen med nödvändiga resedokument för gränsöverskridande trafik före varje resa med långdistansbuss. Dessa är föremål för översiktliga kontroller av busschauffören eller servicepersonalen.

10.4 FlixBus förbehåller sig rätten att neka passageraren att kliva på bussen om de inte kan tillhandahålla något/några av resedokumenten enligt avsnitt 10.2.1.

10.5 I fall 10.4 är FlixBus inte skyldig att helt eller delvis återbetala biljetten eller att ge någon annan form av ersättning.

10.6 För att påskynda tullklareringen är det inte tillåtet att låsa sitt bagage.

10.7 Passageraren är skyldig att endast transportera tullfria varor enligt typ och kvantitet.

11 Barn och minderåriga

11.1 Småbarn i åldern noll till tre år får endast färdas i bilbarnstol. Dessa ska under färden vara fästa med bussens säkerhetsbälten. Bilbarnstolarna måste fästas med tvåpunktsbälten som ska tas med av barnets sällskap.

11.2 Barn och minderåriga under tio år får endast färdas på alla nationella och internationella sträckor i vuxet sällskap.

11.3 Barn och minderåriga mellan 10 och 14 år får endast åka utan vuxet sällskap om en vårdnadshavare under bokningsprocessen skriftligen bekräftar att den minderåriga är kapabel att resa ensam utan uppsikt. Flix, FlixCompanies och deras dotterbolag har uttryckligen ingen skyldighet att övervaka den minderåriga. Barn som reser ensamma kan inte färdas på nattåg eller över landgränser. Barn som reser ensamma är också uteslutna från resor med anslutande byten.

11.4 Ungdomar över 15 år får resa ensamma. Vid internationella förbindelser måste vårdnadshavarna se till att ungdomarna bär alla dokument och identitetshandlingar som krävs för att passera gränsen (se artikel 11.2).

11.5 Barn reser till ett reducerat pris. Detta gäller för barn och minderåriga under 15 år. Om ett tillgängligt erbjudande understiger det rabatterade priset får barnet automatiskt det lägre priset.

12 Personer med funktionsvariationer eller nedsatt rörlighet

12.1 I princip kan alla människor färdas med transporten, oavsett om de har funktionsvariationer eller nedsatt rörlighet. För personer med funktionsvariationer eller med nedsatt rörlighet tillhandahåller FlixBus assistans under transportörens ansvar i enlighet med bilagorna I a och b och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011.

12.1.1 Inom Tjeckien reser personer med funktionsvariationer eller nedsatt rörlighet till ett nedsatt pris, förutsatt att de har ett giltigt ZTP- eller ZTP-kort som är utfärdat i Tjeckien

12.2 Ledsagare såsom medföljande assistansperson och ledarhund

12.2.1 En ledsagare reser gratis om konstant ledsagning krävs och kan bevisas. Bevis sker genom uppvisande av motsvarande dokumentation vid påstigning, i vilken det ska framgå att ständig ledsagning krävs. I Tyskland är detta ”der Schwerbehindertenausweis” (intyg för gravt funktionshindrade) eller ett läkarintyg.

12.2.2 För att säkerställa att färden är möjlig för personer med funktionsvariationer eller med nedsatt rörlighet och deras ledsagare är det nödvändigt att passageraren informerar oss om sina behov före bokning. (se artikel 12.5.3).

12.2.3 Ledsagare och ledarhundar som måste följa med personer med funktionsvariationer färdas gratis förutsatt att ett giltigt intyg för gravt funktionshindrade eller motsvarande certifikat kan uppvisas (se 12.2.1). Dessa djur är befriade från kravet på munkorg.

12.2.4 För att säkerställa att färden är möjlig för personer med funktionsvariationer eller med nedsatt rörlighet behöver passageraren före bokningen, och allra senast 36 timmar innan avfärd, ringa till kundtjänsten och informera om sina behov.

12.3 Hållplatser/busstationer

FlixCompanies kan inte påverka infrastrukturen på de hållplatser och stationer som passeras under vägen, och därmed hur pass funktionsvänlig sträckan är. Detta kan därför inte garanteras. Ansvaret för detta ligger hos stationernas respektive operatör.

12.4 Neka transport

12.4.1 Om det på grund av fordonets eller infrastrukturens konstruktion, inklusive busstationer och busshållplatser, inte är fysiskt möjligt för personer med funktionsvariationer eller nedsatt rörlighet att stiga på, stiga av eller att genomföra färden på ett säkert och operativt genomförbart sätt, förbehåller vi oss rätten att neka reservation, utfärdande av färdbiljett och andra tillhandahållanden, samt att ta ombord personen på fordonet. I det här fallet ska den berörda personen underrättas om alla godtagbara alternativa transporttjänster inom FlixCompanies.

12.4.2 På grund av fordonets konstruktion är transport för närvarande endast möjligt om personer med funktionsvariationer eller nedsatt rörlighet kan resa självständigt och utan hjälp utifrån. Passageraren kan begära att få åtföljas av en ytterligare person av eget val som kan tillhandahålla nödvändig hjälp till personen med funktionsvariationer eller nedsatt rörlighet, vilket skulle göra skälen inaktuella. En sådan ledsagare färdas gratis; om det är möjligt kommer ledsagaren att få en sittplats bredvid personen med funktionsvariationer eller nedsatt rörlighet.

12.4.3 Den berörda passageraren ska underrättas omedelbart, och på begäran skriftligen, inom fem arbetsdagar från mottagandet av begäran om skälen till nekad transport.

12.4.4 Om transport av en passagerare med funktionsvariationer eller nedsatt rörlighet har kontrollerats och en biljett har utfärdats och passageraren ändå vägras transport, har både passageraren och hens eskort följande val: (a) återbetalning av biljettpriset och, vid behov, en kostnadsfri, snarast möjlig, återresa till den avreseort som anges i transportkontraktet eller (b) om möjligt, fortsätta resan eller resa vidare via en annan sträcka genom en lämplig alternativ transporttjänst till den ankomstort som anges i transportkontraktet.

12.5 Medtagande av rullstol eller rullator

12.5.1 Passagerare med funktionsvariationer eller nedsatt rörlighet har rätt till att kostnadsfritt ta med sig hopfällbara rullstolar eller rullatorer i bussens bagageutrymme. Av säkerhetsskäl måste rullstolarna vara hopfällbara och icke-elektroniska.

12.5.2 Dessutom måste alla rullstolar i passagerarutrymmet, oavsett tillverkningsdatum, ha fästpunkter för att säkra de så kallade kraftknutarna enligt säkerhetsnormen DIN 75078-2 och ha tillverkarens frigivning enligt säkerhetsnormerna DIN EN 12183 eller 12184. Uppfyllandet av de ovannämnda transportstandarderna måste bekräftas i formuläret som skickas före bokningen. (se artikel 12.5.4).

12.5.3 För att kontrollera möjligheten till transport är passageraren ombedd att informera kundtjänst om rullstolens eller andra gåstöds exakta uppbyggnad. Detta ska ske från 14 dagar och senast 7 dagar före bokning (för transport i passagerarutrymmet) eller 36 timmar före avgång (för transport i bagageutrymmet).

12.5.4 Passageraren garanterar att rullstolen är funktionell och tekniskt konstruerad på ett sådant sätt att den kan användas säkert vid körning. Rullstolen uppfyller gällande officiella säkerhetskrav. Transport i rullstol kan vägras om det finns väsentliga tecken på att säker transport inte är möjlig eller tveksam. Transportören har inget ansvar för skador som uppstår på grund av rullstolens bristande teknik.

13 Platsbokning

13.1 Bokning av en sittplats

13.1.1 För vissa FlixBus-resor går det att vid bokningstillfället boka en specifik sittplats när du bokar via vår webbplats, ett partnerkontor eller FlixCompanies biljettkontor. Tillgänglighet och bokningsavgift varierar beroende på rutten, linjen, sittplatsens kategori (gång, fönster, rad eller bord) och bokningstidpunkten.

13.1.2 Platsbokningen bekräftas i och med att den anges på bokningsbekräftelsen. Vid bokningar för flera personer är platserna inte personliga. Detta innebär att de bokade platserna inte tilldelas specifika resenärer i bokningen.

13.1.3 Passageraren är inte skyldig att (mot avgift) boka en sittplats. Om passageraren inte bokar en sittplats, kan hen fritt välja en sittplats inom ett bestämt område i bussen. I sådana fall finns ingen garanti för att familjer och grupper kan sitta tillsammans. Däremot garanteras alltid att varje kund får en sittplats i bussen.

13.2 Förbehåll angående platsbokning

13.2.1 Rätten till sittplats och transport går förlorad om passageraren inte befinner sig vid bussen på planerad tid. I ett sådant fall har FlixBus rätt att överlåta biljetten enligt Artikel 7.2. Av denna anledning rekommenderas alla passagerare med platsbokning att befinna sig på busshållplatsen senast 15 minuter innan planerad avgång.

13.2.2 Generellt sett har enbart passagerare med platsbokning rätt att sätta sig på en bokningsbar plats. FlixBus kan av operativa eller säkerhetstekniska skäl tilldela platser på nytt, även efter att resan påbörjats. Detta kan till exempel ske om gravida, minderåriga, barn som reser ensamma eller personer med funktionsvariationer behöver sitta på en specifik plats för att kunna fullfölja resan och inga sådana platser är lediga. I sådana fall måste busschaufförens anvisningar åtlydas. Om platser behöver tilldelas på nytt sker tilldelningen utan att påverkas av etnicitet, religion, hudfärg, nationalitet eller kön.

13.2.3 Om platsbokningen ändras och det inte är möjligt att tilldela en sittplats inom den bokade kategorin eller en bättre kategori, kan passageraren kräva tillbaka platsbokningsavgiften.

13.2.4 Vid inställda och försenade resor återbetalas platsbokningsavgiften enligt Artikel 16.

13.2.5 Ingen återbetalning genomförs om resan inte påbörjades eller om platsen tilldelades eller bokades utan avgift.

13.3 Avbeställning och ombokning

Platsbokningsavgiften kan återbetalas om resan avbeställs eller ombokas, såvida sittplatsen inte tilldelades utan avgift. Det är bestämmelserna i artikel 5 i bokningsvillkoren som gäller. Vid avbokningar av en passagerare kan platsbokningen överlåtas på en annan passagerare i samma bokning.

13.4 Bokning av en extra sittplats

13.4.1 Därvid gäller villkoren i 13.1 till 13.3.

13.4.2 En extra sittplats utgör inget extra transportanspråk som avses i punkt 2.2. Därför får den inte överföras till en annan person som inte har en giltig biljett.

13.4.3 Avgiften för den tillgängliga sittplatsen styrs av våra aktuella gällande biljettpriser. Klausul 13.1.1. gäller även bokningsavgiften för den extra sittplatsen.

14  Transport av saker

14.1 Bagage:

14.1.1 Ett bagage per passagerare är inkluderat i biljettpriset, med maxvikt 20 kg och maximala mått på 80 x 50 x 30 cm per väska. Måttavvikelser är tillåtna, förutsatt att de sammanlagda måtten för kollits höjd, bredd och längd inte överstiger 160 cm. Som bagage räknas resväskor och andra väskor, med undantag för vandringsryggsäck. Observera att på vissa av våra linjer kan det finnas undantag från bagageriktlinjerna. Detta kommer i så fall, om nödvändigt, att anges under bokningsprocessen och på biljetten.

14.1.2 Extrabagage

14.1.2.1 I enskilda fall och i mån av plats kan ett extra bagagekolli medtas mot en extra kostnad. Mått och vikt för extrabagage är samma som för vanligt bagage, dvs max 80 x 50 x 30 cm och 20 kg. Även för extrabagage tillåts avvikelser i mått, förutsatt att de sammanlagda måtten för bagaget inte överstiger 160 cm. Det finns ingen allmän rätt att få ta med sig mer än ett bagage. Observera att på vissa av våra linjer kan det finnas undantag från bagageriktlinjerna. Detta kommer i så fall, om nödvändigt, att anges under bokningsprocessen och på biljetten.

14.1.2.2 Extrabagage måste bokas i förväg. Bokningen kan göras antingen online under bokningsprocessen eller online via Hantera min bokning efter biljettköpet. Om det finns tillräckligt med plats i bussens bagageutrymme och inget extra bagage ännu har bokats kan du betala och boka hos busschauffören. Denna bedömning är busschaufförens ansvar. Tillgänglighet och avgift för extra bagage varierar beroende på rutt, linje, bokningstid och bokningsmetod.

14.1.3 För korrekt tilldelning och retur ska passageraren märka sitt bagage med namn och adress, särskilt för att undvika förväxling.

14.1.4 Vid byten är passageraren själv ansvarig för att lasta ur sitt bagage. Busschauffören hjälper endast till i undantagsfall och det finns ingen rätt till det, såvida det inte är en passagerare med funktionsvariationer eller nedsatt rörlighet.

14.2 Handbagage:

14.2.1 Handbagage får tas med utan kostnad, men är begränsat till ett bagage per passagerare med en maximal storlek på 42 x 30 x 18 cm och en maximal vikt på 7 kg.

14.2.2 Passageraren måste lagra och övervaka handbagaget i passagerarutrymmet på ett sådant sätt att färdens säkerhet och ordning inte äventyras och andra passagerare inte begränsas. Den måste alltid placeras i passagerarutrymmets bagageutrymme eller tryckas ned under sätet framför.

14.2.3 Passageraren ska under hela resan ha sitt handbagaget och dess innehåll i sin förvaring och ha dem under uppsikt. Om en obehörig tredje part försöker få åtkomst till bagaget ska busschauffören informeras. Passageraren kontrollerar strax före resans slut att allt i handbagaget är kvar.

14.3 Specialbagage:

14.3.1 Medtagande av så kallat specialbagage kräver att passageraren anmäler detta i förväg och får en bekräftelse på att specialbagaget får tas med. Det finns ingen allmän rätt att få ta med specialbagage.

14.3.2 Specialbagage är föremål som överstiger storleksmåtten för bagage. Specialbagagets sammanlagda mått får inte överstiga (höjd i cm + bredd i cm + djup i cm) 240 cm. Ett enskilt specialbagage får inte överstiga en maximal vikt på 30 kg.

14.3.3 Medtagande av specialbagage är begränsat till ett föremål per passagerare.

14.3.4 Inredning, möbler eller delar av möbler, elektriska apparater, surfbrädor och kartonger får inte transporteras. Ortopediska hjälpmedel och cyklar räkas inte som specialbagage. För dessa gäller särskilda villkor.

14.3.5 Specialbagage måste bokas i förväg. Bokningen kan göras antingen online under bokningsprocessen eller online via Hantera min bokning efter biljettköpet. Om det finns tillräckligt med plats i bussens bagageutrymme och inget specialbagage har bokats ännu kan ett specialbagage köpas från busschauffören. Denna bedömning är busschaufförens ansvar. Avgiften för tillgänglighet och specialbagage varierar beroende på rutt, linje, bokningstid och bokningsmetod.

14.4 Musikinstrument:

14.4.1 Musikinstrument räknas som specialbagage. Om det aktuella instrumentet (inkl. instrumentfodral) är litet nog att räknas som handbagage, kan man ta med det gratis, istället för handbagage. Om det aktuella instrumentet (inkl. instrumentfodral) är större än tillåtet för handbagage, måste det transporteras i bagageutrymmet. I detta fall görs en extra debitering (jfr. punkt 14.3.5). Musikinstrument och fodral till dessa som överskrider måtten 135 x 48 x 35 kan inte transporteras.

14.4.2 Vi rekommenderar generellt att musikinstrument transporteras i hårda fodral (hardcase).

14.5 Värdesaker och elektronisk utrustning:

14.5.1 Värdesaker, som t.ex. kontanter, smycken, ädelmetaller, nycklar, glasögon (solglasögon och/eller läsglasögon), elektronik (laptops, iPads, plattor, MP3-spelare, mobiler, kameror, portabla laddare, litiumbatterier eller litiumackumulatorer), e-cigaretter, elektroniska konsumentvaror (i synnerhet laptops, mobiltelefoner, o.s.v.) som är föremål för återkallande av tillverkaren eller försäljaren, kontaktlinser, proteser, mediciner, viktiga dokument (diplom, betyg, certifikat, pass, körkort, värdepapper), o.s.v., och ömtåliga föremål ska transporteras i handbagaget och inte i resebagaget, och är resenärens ansvar.

14.5.2 Om värdeföremål ändå transporteras i resebagaget, tas inget ansvar för dessa. Undantaget är i fall av uppsåt eller grov oaktsamhet.

14.6 Barnvagnar:

14.6.1 Barnvagnar transporteras som specialbagage (max. 1 barnvagn per resenär). Barnvagnen måste vara hopfällbar. Barnvagnar som inte kan fällas ihop transporteras inte. Anmälan om barnvagn måste lämnas till kundservice minst 48 timmar före avresa.

14.6.2 Barnvagnar transporteras utan extra kostnad.

14.7 Cyklar & Elsparkcykel:

14.7.1 Cyklar

14.7.1.1 Cyklar får medtagas på utvalda linjer. Cyklarna måste vara av normalstorlek, får inte ha några påbyggnader och vikten får inte överskrida 20 kg. Pedalec- och elcyklar samt tandemcyklar och trehjulingar är inte tillåtna ombord.

14.7.1.2 Vi rekommenderar att alla resenärer som vill ta med cykel bokar resan och cykelplats i god tid i förväg.

14.7.1.3 Cyklar transporteras bara i mån av plats, vilket betyder maximalt 5 cyklar per buss. Vi har i princip ingen skyldighet att transportera cyklar.

14.7.1.4 Cykeltransporter är föremål för en extra cykelavgift. Tillgänglighet och cykelavgift varierar beroende på rutt, linje, bokningstid och bokningsmetod. Transporten sker på cykelhållare. I vissa fall är transport enbart möjlig i lämpliga väskor i bagageutrymmet (t.ex. vikbara cyklar). Cykelväskans tillåtna mått på 240 cm (höjd + bredd + djup) får inte överskridas och den får inte väga mer än 20 kg. I sådana fall måste kundtjänsten informeras om detta (läs mer i klausul 14.3.5).

14.7.2 Elsparkcykel

14.7.2.1 Transport av elsparkcyklar och liknande gods på långfärdsbussar är undantagna.

14.8 Det finns inget försäkringsskydd för saker som glömts eller lämnats i bussen. Om resenären skulle ha glömt något i bussen, ska denne fylla i formuläret Formulär för hittegods på Flixs webbplats.

14.9 Farliga ämnen och föremål transporteras inte, i synnerhet då

 • explosiva, lättantändliga, radioaktiva, starkt luktande och frätande ämnen
 • oförpackade eller oskyddade saker som kan skada resenärer.

Till dessa räknas t.ex. vapen, ammunition och fyrverkeripjäser.

15 Transport av djur

15.1 Hundar och andra djur transporteras i princip inte i fjärrbussarna.

15.2 För ledar- och assistanshundar gäller reglerna i 12.2.3 samt 12.2.4.

16  Resenärens rättigheter vid försening och inställd resa

16.1 Om resan ställs in eller försenas informerar FlixCompanies, eller ev. de som driver bussterminalen, resenärer som reser från en bemannad terminal så snabbt som möjligt om läget, dock senast 30 min efter planerad avresa, och så snart sådan information finns, om ny avresetid. FlixCompanies erbjuder alla resenärer – även de som reser från obemannade terminaler – på elektronisk väg information om inställda resor eller förseningar. För att få tillgång till denna information måste man dela med sig av sina kontaktuppgifter (t.ex. mobiltelefonnummer).

16.2 Om den bokade avresan måste ställas in eller om den försenas med mer än 120 minuter, eller om den har överbokats, kan resenären välja mellan följande: (a)fortsätta resan med snaraste möjliga alternativ, eller resa vidare till ankomstort som anges i transportkontraktet via en annan sträcka, under jämförbara villkor som i transportkontraktet eller (b) få ersättning för biljettpriset och ev. en kostnadsfri, snarast möjlig, återresa med buss till den avreseort som anges i transportkontraktet. Krav på betalning av hela, det betalda, resepriset ställs för de genomförda delarna av resan, samt för de icke-genomförda delarna av resan, om resan på ett orimligt sätt inte har skett enligt resenärens ursprungliga resplaner. Ersättningen är i form av pengar, såvida resenären inte har informerats om någon annan ersättningsform och accepterat denna inom 14 dagar från det att krav på ersättning enligt (a) och (b) har ställts.

16.3 Flix erbjuder resenären gratis boende på hotell, eller annan motsvarande logi, samt hjälp med att organisera transporten mellan bussterminalen och hotellet, om en inställd resa eller en försening på mer än 90 minuter av en resa med en planerad reslängd på tre timmar eller mer innebär att resenären måste tillbringa en natt eller mer på annan ort. I detta fall erbjuder Flix mellanmål, måltider eller förfriskningar i en mängd som motsvarar väntetiden eller förseningen, såvida sådant finns tillgängligt i bussen eller på bussterminalen, eller finns att skaffa på motsvarande sätt. Flix begränsar kostnaden för logi – oräknat kostnaden för transport mellan bussterminalen och login – till 80 EUR per resenär och natt, och som mest för två nätter. Krav på gratis logi på hotell eller motsvarande räknas inte som giltiga om Flix kan påvisa att resan ställdes in eller försenades pga. väderförhållanden eller naturkatastrofer, som påverkat busstrafiken.

16.4 Om fordonet blir driftsodugligt under färd, erbjuder Flix resenären att fortsätta resan med annat fordon, eller transport till en lämplig plats varifrån resan kan fortsättas.

16.5 Ytterligare krav till följd av besvär som den inställda resan eller förseningen medför utesluts inte.

17 Ansvar

17.1 Ansvarar bara för mindre underlåtenhet – förutom vid skador som orsakar dödsfall, skadar kropp eller hälsa – om väsentliga avtalsskyldigheter har frångåtts. Ansvaret för uppsåt och grov oaktsamhet gäller utan inskränkningar.

17.2 Ansvar för indirekta skador utesluts i händelse av mindre oaktsamhet. Detta gäller inte vid uppsåtlig eller av oaktsamhet uppkommen skada på kropp och hälsa eller som resulterar i dödsfall.

17.3 Skadestånd vid dödsfall ska beräknas i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Det maximala beloppet för skadestånd, som föreskrivs enligt nationell lagstiftning, får ej understiga 220 000 euro per passagerare.

17.4 Ansvaret för och skadeståndsbeloppet för bagageskador begränsas resp. utesluts enligt följande:

17.4.1 För skador på bagage, som uppstått i samband med en olycka med bussen, eller förlust av bagage, som uppstått i samband med en olycka med bussen, begränsas ersättningen till 1 200 EUR per skadefall, resenär och bagageföremål.

17.4.2 Ansvar vid förlust av bagageföremål, som inte uppstått till följd av en olycka med bussen, samt för förväxling eller stöld av bagageföremålen, utesluts, såvida det inte handlar om uppsåt eller grov oaktsamhet.

17.4.3 Ansvar för skador eller följdskador, som uppstår till följd av att resenären inte packat bagaget ordentligt, är uteslutet, såvida det inte handlar om uppsåt eller grov oaktsamhet.

17.5 Skador på rullstolar och andar mobilitetshjälpmedel eller hjälpmedel ersätts med minst återanskaffningsvärdet eller reparationskostnaderna för den förlorade eller skadade utrustningen. Här gör vi allt för att så snabbt som möjligt ordna med åtminstone en tillfällig ersättning som motsvarar de tekniska och funktionella egenskaperna hos den/det försvunna eller skadade rullstolen eller mobilitetshjälpmedlet.

17.6 Ersättningen för alla övriga sakskador, som inte är olycksrelaterade bagageskador eller skador på rullstolar och andra mobilitetshjälpmedel eller hjälpmedel, begränsas till 1 000 EUR, såvida sakskadorna beror på uppsåt eller grov oaktsamhet.

17.7 De nämna ansvarsbegränsningarna och uteslutningarna gäller inte vid ansvar som krävs enligt lag, eller om skyldighetsoberoende garanti i enstaka fall har anammats.

18 Allmänna transportvilkor

[Raderad]

19  Jurisdiktion

[Raderad]

20  Vissa bestämmelsers ogiltighet

Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärs- och särskilda transportvillkor vara helt eller delvis overksamma eller ogiltiga, berör detta i princip inte transportkontraktets verksamhet i övrigt.

 

II.  Landsspecifika, särskilda transportvillkor

1. Utvidgade transportvillkor för Danmark

 • om 5: Studenter, barn och seniorer har rätt till rabatt på de reguljära priserna vid resor inom Danmark. Observera att du ska kunna uppvisa giltig fotolegitimation om du bokar en resa till rabatterat pris. Biljetter för barn, studenter eller seniorer är bara giltiga vid uppvisande av legitimation/handling. Om du som resenär inte kan uppvisa ett sådant, annulleras biljetten och du behöver en reguljär biljett för resan.
  Danska värnpliktiga reser gratis mot uppvisande av giltig motsvarande legitimation/handling. Sittplats måste reserveras via E-post: service@flixbus.se.
 • om 11: Klausul 11.2, 11.3 och 11.5 gäller inte för anslutningar inom Danmark. Minderåriga under 16 år kan resa ensamma inom Danmark, även på sträckor med byten, om en förälder eller målsman skriftligen har godkänt att den minderårige är i skick att resa utan sällskap och uppsikt. FlixBus tar uttryckligen inget ansvar för uppsikt av minderåriga. Inom Danmark reser barn alltid till rabatterat pris jämfört med vuxenbiljetter. Upp till två barn under 12 år reser gratis i sällskap med resenär över 16 år. Ett barn under 12 reser gratis i sällskap av ett barn mellan 12 och 15 år.

2. Utvidgade transportvillkor för Frankrike

 • om 7.6.: Alla passagerare över 18 år som reser till Frankrike och inom Frankrikes territorium måste från och med den 9 augusti 2021 inneha ett av de tre hälsointyg som är relevanta för hälsopasset: antingen ett intyg om fullständig vaccination, bevis på ett giltigt negativt RT-PCR-test eller antigentest, resultatet av ett positivt RT-PCR-test som intygar att personen har återhämtat sig från covid-19, som är minst 11 dagar gammalt och inte mer än 6 månader gammalt.
  Passagerare som inte har tillräckliga bevis på detta kan uteslutas från resan. I detta fall finns det ingen rätt till ersättning för transporter.
  Från och med den 30 september 2021 gäller dessa åtgärder för alla passagerare som är äldre än 12 år.
 • om 11: Klausulerna 11.2, 11.3 och 11.4 gäller inte för anslutningar inom Frankrike och anslutningar från Frankrike till utlandet. Minderåriga under 16 år måste under resa ha sällskap av målsman. För ungdomar mellan 16 och 17 år som reser från Frankrike till utlandet måste målsman ha tillsett att ungdomarna har med sig samtliga dokument och handlingar som krävs för gränsövergång (fotolegitimation eller pass).
 • om 12.2.1: Om personen innehar: - I Frankrike, ett ”handikapp”- eller ”prioritet”-mobilitets- och inkluderingskort - I Tyskland, ett ID-kort för gravt funktionshindrade eller ett läkarintyg - I Italien, ett intyg utfärdat av den lokala hälsomyndigheten (ASL) eller av den statliga socialförsäkringsinstitutionen (INPS) - I Tjeckien, ett giltigt ZTP/P-kort utfärdat i Tjeckien (PS), och vägras en bokning, utfärdande eller tillhandahållande av en biljett eller att gå ombord, på grund av hans/hennes funktionsvariation, kan denna person begära att åtföljas av en ledsagare som han/hon själv väljer och som kan ge den hjälp han/hon behöver. Ledsagaren måste vara över 18 år, reser utan kostnad och tilldelas, om möjligt, en sittplats bredvid personen med funktionsvariationen eller personen med nedsatt rörlighet.
 • om 12.2.3: Tillgång till transport är tillåten för ledarhundar eller assistanshundar som följer med personer som innehar kortet ”mobilitetsinkludering” med etiketten ”invaliditet” och ”prioritet”. Ledarhundar och assistanshundar under utbildning har samma rättigheter. Ledarhunden eller assistanshunden måste identifieras med ledarhundens eller assistanshundens identifieringscertifikat. Dessa djur är befriade från kravet på munkorg. Dessutom måste de på internationella linjer, bära hundpasset för internationella resor.
 • om 21.2: Om en passagerare har kontaktat kundtjänst och inte fått ett tillfredsställande svar inom 60 dagar, har passageraren möjlighet att be om kostnadsfri medling genom att kontakta turist- och resemedlaren. Detta kan göras antingen via post på följande adress: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17, Frankrike, eller elektroniskt genom att skicka in begäran via deras online-plattform som är tillgänglig via följande länk: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Utvidgade transportvillkor för Italien

 • om 11.1: Barn mellan 0 och 3 år får endast transporteras i lämpliga bilbarnstolar. Dessa bilbarnstolar måste fästas på ett säkert sätt med de tvåpunktsbälten som finns tillgängliga på bussen och ska tillhandahållas av de vuxna som åtföljer de minderåriga. FlixBus ansvarar inte för om bilbarnstolarna som de vuxna som åtföljer de minderåriga har med sig är lämpliga och uppfyller rättsliga krav.

  Minderåriga som har minst fyllt 3 år får färdas med fasthållningsanordningar, men endast om de senare är godkända och förenliga med de minderårigas kroppslängd (art. 172.6 Italienska trafiklagar [Codice della Strada]).

  Om bussen inte är utrustad med godkända fasthållningsanordningar, får minderåriga endast färdas med standardbälten om de senare är förenliga med de minderårigas kroppslängd. Denna bestämmelse gäller endast barn som väger under 36 kg.

  Endast vuxna som ansvarar för tillsynen av minderåriga kommer att hållas ansvariga om de inte följer dessa bestämmelser. Passagerare som väger upp till 36 kg och är upp till 1,50 m långa får resa utan att använda fasthållningsanordningar för barn, under förutsättning att de inte sitter längst fram och åtföljs av en passagerare som är minst 16 år gammal.

  Vid internationella förbindelser får minderåriga mellan 0 och 14 år (minderåriga som ännu inte fyllt 14 år) endast resa om de åtföljs av en vuxen (föräldrar, vårdnadshavare eller annan person i myndig ålder). Om minderåriga under 14 år reser utomlands tillsammans med en annan vuxen än deras förälder eller vårdnadshavare, måste den senare ge uttryckligt tillstånd och underteckna ett skriftligt samtycke vid den behöriga polisstationen (Questura), som kan laddas ner på följande länk.

  Resetillståndets giltighet är begränsat till en enda resa (som ska vara avsedd att vara en enkelresa och/eller tur- och returresa) utanför den minderåriges bostadsort, med en fastställd destination.

  Om minderåriga mellan 14 och 15 år (minderåriga som har fyllt 14 år men inte 15 år) vill resa utomlands utan att åtföljas av en vuxen, måste deras föräldrar eller vårdnadshavare bevilja ett skriftligt tillstånd som ska bifogas biljetten med hjälp av formuläret som tillhandahålls på följande länk.

  Vid inrikes resor får minderåriga mellan 0 och 10 år (minderåriga som ännu inte fyllt 10 år) endast resa om de åtföljs av en vuxen (föräldrar, vårdnadshavare eller annan person i myndig ålder). Om minderåriga under 10 år reser inrikes tillsammans med en annan vuxen än deras förälder eller vårdnadshavare, måste den senare bevilja ett skriftligt tillstånd som ska bifogas biljetten med hjälp av formuläret som tillhandahålls på följande länk.

  Om minderåriga mellan 10 och 15 år (minderåriga som är äldre än 10 år men ännu inte fyllt 15 år) vill resa inrikes utan att åtföljas av en vuxen, måste deras föräldrar eller vårdnadshavare bevilja ett skriftligt tillstånd som ska bifogas biljetten med hjälp av formuläret som tillhandahålls på följande länk.

  Flix och FlixCompanies ansvarar inte för att utöva tillsyn över minderåriga.

 • om 12: Personer med nedsatt rörlighet som använder kollektivtrafik på grund av en fysisk funktionsnedsättning (sensorisk eller rörelsemässig, permanent eller tillfällig), intellektuell funktionsnedsättning eller funktionshinder, eller någon annan orsak till funktionsnedsättning, eller på grund av ålder, och på grund av sitt tillstånd har behov av lämplig tillsyn och anpassning av tjänsten som erbjuds alla passagerare efter hans eller hennes särskilda behov (”Person med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet” eller ”Funktionsnedsatt person”).
 • om 12.2.1: En medföljande ledsagare har rätt att resa utan kostnad, om passageraren kan uppvisa belägg för att han eller hon alltid behöver ha med sig en ledsagare. Belägg utgörs av ett lämpligt dokument som fastslår behovet av en ständig ledsagare vid avresa; i Italien, hälsointyget (Certificato) som utfärdats av den lokala hälsomyndigheten (ASL) eller den statliga socialförsäkringsinstitutionen (INPS).
 • om 12.2.3: Ledarhundar för personer med funktionsnedsättning och ledarhundar för blinda färdas utan kostnad, efter uppvisande av ett giltigt dokument som styrker allvarliga funktionsnedsättningar eller motsvarande intyg (se 12.2.1). Dessa djur måste bära en munkorg om föraren eller en passagerare begär det.

4. Utvidgade transportvillkor för Polen

 • om 2.2: Bestämmelsen exkluderar inte passagerarens rätt att ändra transportavtalet eller att dra sig ur det vid busshållplatsen där bussen stannar under resan för anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. Om passageraren vill dra sig ur transportavtalet under resan måste han/hon först informera chauffören om detta. Ändring av transportavtalet under resan kräver föregående information om detta till chauffören och köp av en ny biljett.
 • om 3.1: Biljetter som köpts för anslutningar med FlixBus Polska sp. z o.o. gäller som fakturor enligt den polska momslagen.
 • om 3.2.1: Det går att köpa biljetter för anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. ombord på utvalda bussar.
 • om 3.5.4: För resor inom Polen lämnas lagstadgade rabatter till personer som enligt polsk lag om rabatterad transport med offentliga medel, eller andra bestämmelser. Avgiften beräknas i detta fall baserat på den lagstadgade rabatten och priset som anges i prislistan för den aktuella sträckan. Passageraren är skyldig att vid påstigning uppvisa ett giltigt dokument som styrker rätten till rabatt. Information om berättigade lagstadgade rabatter och giltiga dokument för att styrka dessa finns här.
 • om 5: För tjänster som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. ska de villkor som anges i paragraf 5 även gälla i händelse av avsaknad av giltiga dokument som intygar rätten till kostnadsfri biljett eller reducerad taxa.
 • om 5.3: För tjänster som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. ska den höjda taxan vara summan av tillämplig taxa och tilläggstaxan: 150 PLN som erläggs vid inspektion eller 200 PLN när en begäran om betalning utfärdas.
 • om 5.4: För tjänster som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. ska den höjda taxan och tilläggstaxan betalas tillbaka och begäran om betalning annulleras efter erläggande av en administrationsavgift på 15 PLN och om passageraren inom högst sju dagar från datumet för färden för kan tillhandahålla dokument som visar att tillämplig resa hade bokats eller att han/hon var berättigad till en kostnadsfri biljett eller reducerad taxa. Tillämplig dokumentation ska skickas in via kontaktformuläret på https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=sv eller genom rekommenderad försändelse till följande adress: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Polen.
 • om 9.3: I Polen är förtäring av alkohol ej tillåten ombord på bussen.
 • om 9.5: För anslutningar som genomförs av FlixBus Polska sp. z.o.o. tillämpas 9.5 genom att passageraren måste betala en ersättning som motsvarar det faktiska värdet som skadan orsakat.
 • om 12: I Polen och på tjänster som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o. gäller punkt 12.2.3 och 12.2.4 för personer med funktionsvariationer med assistanshundar enligt definitionen i tillämplig lagstiftning. Följande bestämmelser gäller:
 • om 12.2.3: Assistanshund till en person med funktionsvariation transporteras utan extra kostnad under förutsättning att den är försedd med sele och att personen med funktionsvariation kan uppvisa intyg som bekräftar assistanshundens status och intyg om obligatoriska veterinärvaccinationer. Dessa djur är undantagna från munkorgsobligatoriet.
 • om 12.2.4: Denna bestämmelse är inte tillämplig.
 • om 17: För Polen tillämpas reglerna under 17 inte, utan istället följande ansvarsbestämmelser (17.8.1 till 17.8.9), enligt polsk civilrätt och den polska persontrafikförordningen:
 • om 17.8.1: Klagomål som uppstår till följd av transportavtalet som slutits med transportören, ska ställas skriftligen till FlixBus via formuläret på webbportalen Flix, eller skriftligen till följande adress: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Polen. Klagomål kan ställas i upp till ett år efter händelsen som klagomålet rör inträffade.
 • om 17.8.2: Klagomålet ska innehålla namnet på personen som klagar, en beskrivning av händelsen och vad den fick för följder, uppgifter om skador som uppstått, kravet som ställs och underskrift av klaganden. Klaganden måste bifoga biljetterna, antingen i original eller fotokopior, samt andra dokument som styrker att transportavtal har ingåtts, inklusive sådana som styrker en gratis eller rabatterad transport.
 • om 17.8.3: I händelse av klagomål rörande bagage ska man noggrant redogöra för skadorna och omständigheterna under vilka dessa uppstod.
 • om 17.8.4: Om klagomålet inte innehåller materialet ovan, ska det skickas vid ett senare tillfälle. Transportören har då rätt att kräva klaganden på sådan information inom senaste 14 dagar efter att klagomålet inkommit. Om klaganden inte svarar på detta krav inom den bestämda tidsfristen, kommer klagomålet inte att behandlas vidare.
 • om 17.8.5: Transportören behandlar klagomålet inom 30 dagar från mottagande av det ifyllda klagomålet.
 • om 17.8.6: Fler villkor och en detaljerad beskrivning av hur man ställer klagomål finns i den polska transportförordningen och i tillämpningsförordningarna.
 • om 18 och 19: Dessa bestämmelser gäller inte anslutningar som drivs av FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Utvidgade transportvillkor för Tjeckien

 • om 3.3.3: Utifrån bestämmelserna i artikel 1840 i lag nr 89/2012 i den tjeckiska författningssamlingen för civilrätt i dess ändrade lydelse ska särskilda bestämmelser gällande förpliktelser för sådana avtal som ingåtts som distansavtal där konsumenten har rätt att säga upp avtalet inom en period på fjorton dagar inte gälla avtal för transport av passagerare.
 • om 11.2 till 11.4: I stället för åldersbegränsningen i punkt 11.2 till 11.4, kan barn som är yngre än sex år endast transporteras i sällskap med en person över tio år.
 • om 11.5: Passagerare upp till sex års ålder transporteras utan kostnad. Detta gäller endast för ett barn och inte för övriga barn som eventuellt medföljer samma passagerare och det gäller inte heller om barnet tilldelas en separat sittplats på begäran av den medföljande passageraren. Passagerare från sex till arton år reser till rabatterat pris.
 • om 12: Inom Tjeckien reser personer med funktionsvariationer eller begränsad rörlighet till reducerat pris om de kan uppvisa ett giltigt ZTP- eller ZTP/P-kort utfärdat i Tjeckien.
 • om 12.2.1: En ledsagare reser gratis om bevis på behov av ständig ledsagning kan uppvisas. Dokumentet som anger behovet av ständig ledsagning ska visas upp vid resans början och i Tjeckien utgörs detta bevis av ett giltigt ZTP/P-kort som utfärdats i Tjeckien.
 • om 12.2.4: Bestämmelsen gäller inte.
 • om 16.2: I händelse av att en passagerare har en enkelbiljett för en anslutning som vid avgångsstationen är försenad med 60 minuter eller mer, och passageraren bestämmer sig för att avsluta sin resa, har passageraren rätt till återbetalning av biljettpriset.
 • om 17.1. till 17.3, 17.6, 17.7: De lagstadgade ansvarsbestämmelserna ska gälla.
 • om 17.4.2: I stället för den bestämmelse som ingår skall följande gälla: Passageraren har rätt till återbetalning av bevisade skador på förlorat bagage som transporteras i bagageutrymmet, upp till högst 3 000 CZK.
 • om 18: Utöver dessa allmänna transportvillkor ska det tjeckiska kommunikationsministeriets förordning nr 175/2000 i den tjeckiska författningssamlingen om transportregler för kollektivtransport av passagerare via järnväg och väg eller övrig tillämplig lagstiftning gälla.
 • om 19: Alla eventuella rättstvister mellan FlixBus CZ s.r.o. och en passagerare ska framföras inför en domstol i  Tjeckien. 

6. Utvidgade transportvillkor för Sverige

 • om 16.2: 
  • Resor som försenas på linjer där den totala sträckan är kortare än 150 km. (t.ex. linje 690 mellan Arlanda och Stockholm C)
   • För resor där den totala sträckan är kortare än 150 km gäller andra bestämmelser om resan försenas med mer än 20 minuter.
   • Passagerare kan antingen genomföra resan med andra transportmedel eller fortsätta resan med den försenade bussen. I båda fallen har passagerare rätt till ekonomisk ersättning. Det spelar ingen roll hur långt du själv färdas på den busslinje du använder, utan det avgörande är busslinjens totala sträcka.
  • Ersättning för andra transportmedel.
   • Om det finns rimliga indikationer på att passagerarna kommer att försenas med mer än 20 minuter till sin destination, har passagerarna rätt att, för det första, genomföra resan med andra transportmedel och, för det andra, få ersättning för den alternativa transporten. Den alternativa transporten kan till exempel vara kollektivtrafik, taxi eller egen bil. Begäran om återbetalning för taxiresor kan endast beaktas om resan genomfördes från och till exakt de stationer som hade bokats eller planerats.
   • Kostnaderna för den alternativa transporten måste vara rimliga i förhållande till omständigheterna och får inte överstiga 1/40 av prisbasbeloppet, som fastställts i Socialförsäkringsbalken (2010:110), (1 182,50 SEK för år 2020). Det finns inga förutbestämda gränser för vad som är rimliga kostnader, utan det ska avgöras i varje enskilt fall.
   • En passagerare kan även ha rätt till ersättning för andra transportmedel vid en försening, även om passageraren inte har kunnat köpa en bussbiljett. Bussen måste vara försenad med mer än 20 minuter och framför allt måste passageraren ha planerat att resa med exakt den bussresa som har försenats. Det måste finnas bevis för att passageraren har gjort en del förberedelser, till exempel att vara vid busshållplatsen/busstationen för att resa med den försenade bussen. 
  • Återbetalning av biljettpriser
   • Den passagerare som väljer att fortsätta sin resa med den försenade bussen har rätt till återbetalning av biljettpriset:
    • Om resan är försenad med mer än 20 minuter, har hen rätt till en återbetalning av biljettpriset med 50 %.
    • Om resan är försenad med mer än 40 minuter, har hen rätt till en återbetalning av biljettpriset med 75 %.
    • Om resan är försenad med mer än 60 minuter, har hen rätt till en återbetalning av biljettpriset med 100 %.
   • En passagerare som begär återbetalning för alternativ transport måste lämna in ett anspråk inom två månader efter att förseningen inträffade.

7. Utvidgade transportvillkor för Storbritannien

 • om 11.3: Gäller endast resor inom Storbritannien.
 • om 11.4: När det gäller tjänsteresor utanför Storbritannien måste barnet vara minst 16 år för att kunna resa själv.

8. Utvidgade transportvillkor för Spanien

 • om 19: Flix SE avsäger sig uttryckligen och undantar Transport Arbitration Boards behörighet att lösa tvister relaterade till de tjänster de tillhandahåller. Om passagerare lämnar in anspråk till Transport Arbitration Boards kommer de att informeras om alternativa möjligheter för tvistlösning.

9. Utvidgade transportvillkor för Grekland

 • om 9: Följande förpliktelser för passagerare gäller:
  • Passagerare får inte vara högljudda (till exempel använda högtalartelefon för att lyssna på radio).
  • Får inte fästa klistermärken, dela tryckt material, handla med varor, bedriva propaganda av någon form, spela musikinstrument eller tigga.
 • om 11.2: Barn och minderåriga under tio år får endast färdas på alla nationella och internationella sträckor i vuxet sällskap.
 • om 11.3: Barn och minderåriga mellan 7 och 14 år får endast åka utan vuxet sällskap om en vårdnadshavare under bokningsprocessen skriftligen bekräftar att den minderåriga är kapabel att resa ensam utan uppsikt. Flix, FlixCompanies och deras dotterbolag tar inget ansvar för kontroll av minderåriga resenärer. Barn som reser ensamma kan inte färdas på nattåg eller över landgränser. Barn som reser ensamma är också uteslutna från resor med anslutande byten.
 • om 11.4: När det gäller resor mellan Grekland och EU:s medlemsstater får barn och minderåriga resa ensamma efter att de fyllt 6 år. För barn i vuxet sällskap gäller att barnvagnar måste placeras i bagageutrymmet av barnets medföljande.
 • om 16.1: Passagerare som reser mellan Grekland och andra medlemsstater kan tillåtas att transportera mindre djur under passagerarens eget ansvar och efter förarens eller annan auktoriserad personals bedömning. Det kan vara beroende på fordonets utrymme (kapacitet) och passagerarnas säkerhet (med undantag för servicehundar) om:
  • Placeras i en säker, sluten transportbur med storlek upp till 70 cm x 40 cm x 50 cm.
  • De åtföljs av sin ägare eller innehavare.
  • Ägaren eller innehavaren har ett personligt hälsokort – djurets pass.
  • Djurets ägare eller innehavare håller sig i närheten av djuret och ser till att de andra passagerarna inte skadas eller blir störda.
  • De placerar djuren i fria utrymmen i fordonen och undviker korridorer, in- och utgång samt biljettkontroller för att inte riskera övriga passagerares säkerhet under transporten.
  • Vid såväl reguljära som tillfälliga resor mellan städer och områden måste djuren färdas i passagerarutrymmet och får under inga omständigheter placeras bagageutrymmet (inklusive djur i förvaring).
  • Assistanshundar, särskilt tränade för blinda och personer med funktionsnedsättning, tillsammans med hundar som genomgår träning till assistanshundar, transporteras enligt följande:
  • Utan bur och munkorg, om de har koppel, oavsett storlek.
  • Användaren eller utbildaren, i förekommande fall, av assistanshunden måste bära samt på begäran av biljettkontrollanten eller annan auktoriserad personal, uppvisa giltiga dokument som enligt lag intygar att djuret har tillräcklig träning (fullgjord eller pågående), hälsointyg samt bevis som styrker att hundens användare eller utbildare innehar relevant certifiering och rätt att använda djuret.
  • För användare eller utbildare som är EU-medborgare eller medborgare från tredje land och som vistas i Grekland under en kort tid gäller att samtliga dokument som utfärdats av myndighet eller annat organ i ursprungslandet måste vara översatta till engelska. Vid långvarig vistelse i Grekland (som arbete, permanent vistelse etc.) måste ovannämnda dokument översättas officiellt till grekiska via grekiska myndigheter utomlands (ambassad etc.), i enlighet med bestämmelserna i relevant lagstiftning.
  • Användaren eller utbildaren av assistanshunden, i förekommande fall, måste säkerställa att fordonet hålls rent och att passagerare kan röra sig och färdas utan problem.

Observera att i händelse av skada gäller de allmänna bestämmelserna i civillagen om djurhållarens ansvar för skada som åsamkats en annan person (paragraf 924 i civillagen).

 • om 14: Transportören och omfattas av försäkringsskyldighet gällande passagerarna vid i händelse av en trafikolycka, under hela transportens längd, inklusive ombordstigning på och avstigning från fordonet.